BMW iVision Circular

RE:THINK

DUURZAAMHEID OP EEN CIRCULAIRE MANIER HERBEDENKEN.

Duurzaamheid heeft altijd al in het DNA gezeten van de BMW Group. Vandaag streven we ernaar dat de groenste wagen ooit een BMW wordt.

 

Wij plaatsen duurzaamheid centraal in alles fases van de levenscyclus van onze modellen: van de aankoop van grondstoffen tot de recyclage, van de keuze van de gebruikte energie tot het ecosysteem van onze partners.

 

De BMW Group bekijkt duurzaamheid voortaan op een circulaire manier, namelijk door haar te integreren vanaf de ontwerpfase van de wagens!

Meer lezen
<b>RE:THINK</b>DUURZAAMHEID OP EEN CIRCULAIRE MANIER HERBEDENKEN.

  HET HERBEDENKEN VAN DUURZAME FABRIEKEN IN HET LICHT VAN DE UITDAGINGEN WAAR ONZE PLANEET VOOR STAAT.

  Deze logica van het circulaire ontwerp passen we toe in onze verschillende fabrieken, zoals bijvoorbeeld die in Dingolfing, in Duitsland. In deze productiefabriek, de grootste van BMW in Europa, gaan elke dag meer dan 1.500 wagens van de band, waaronder de BMW 5 Reeks en de BMW 7 Reeks Plug-In Hybride en de gloednieuwe elektrische BMW iX. Dingolfing is ook de centrale productie-eenheid van de BMW eDrive motorisatie, en dus ook van de accu’s en elektrische motoren waarmee het volledige gamma van BMW plug-in-hybrides en BMW i-modellen wordt uitgerust.

   

  Deze fabriek is vandaag een koploper op het vlak van duurzame productie, en dat dankzij een vermindering met 20% van de hulpbronnen – energie en water – die gebruikt worden voor de productie van onze wagens. Elke machine en elke productiefase wordt vandaag herbekeken in functie van hun impact op het milieu. De ijzer- en aluminiumresten afkomstig van de persfases worden systematisch hersmolten en hergebruikt, en op de hele site worden meer dan 85 verschillende grondstoffen ingezameld en gerecycleerd.

  Meer lezen
  Vue d’ensemble de l’usine de Dingolfing et de son centre de compétence

  HET HERBEDENKEN VAN DE ENERGIE DIE DE BMW GROUP DOET VOORUITGAAN.

  Repenser l'énergie qui fait avancer BMW Group

  De verantwoordelijkheid van de BMW Group begint niet aan de ingang van de fabriek. Het verantwoord gebruik van energiebronnen en grondstoffen voor producten behoort eveneens tot onze missie voor een groenere mobiliteit.

   

  Zo doen we, voor de productie van alle BMW-modellen, uitsluitend een beroep op duurzaam geproduceerde elektriciteit, zoals die uit lokale waterkrachtcentrales voor onze fabrieken in Dingolfing en München, uit windenergie voor ons productiecentrum in Leipzig, en uit zonne-energie in San Luis Potosi in Mexico. Sinds 2020 worden alle sites, fabrieken en recyclagecentra van de BMW Group gevoed door groene, lokale en CO₂-neutrale elektriciteit.

  Meer lezen

  We hanteren dezelfde strenge normen voor de partners die voor de BMW Group werken. Wij stellen alles in het werk om een verantwoorde en duurzame toeleveringsketen te creëren. Dankzij groene energie betekent aluminium, één van de meest energieverslindende metalen om te produceren, voor de BMW Group een belangrijke, potentiële vermindering van CO₂-uitstoot. Vandaag wordt bijna 50% van het aluminium dat gebruikt wordt door de smelterij van onze fabriek in Landshut (Duitsland) geproduceerd dankzij zonne-energie. En dat is nog maar het begin!

  Meer lezen

  HET HERBEDENKEN VAN HET GEBRUIK VAN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN.

  Energie is niet de enige primaire grondstof die we op duurzame manier winnen. Vandaag besteedt de BMW Group ook bijzondere aandacht aan de ecologische, maatschappelijke en menselijke impact van de ontginning van grondstoffen, en meer bepaald van het kobalt dat aanwezig is in de accu’s van elektrische voertuigen. In januari 2019 lanceerde de BMW Group samen met andere wereldwijde industriële groepen het initiatief Cobalt for Development. Zo engageerden we ons om duurzame praktijken te ontwikkelen in de mijnen van de Democratische Republiek Congo, inclusief het respect voor lokale regelgeving, mensenrechten, de gezondheid en de veiligheid van arbeiders, alsook het beheer van de milieu-impact van mijnontginning.

   

  Via dit en tal van andere initiatieven, zoals onze investering in ResponsibleSteel, verbindt de BMW Group zich ertoe de milieu- en maatschappelijke regelgeving te respecteren doorheen de volledige productieketen.

  Meer lezen
  Production de batteries de cinquième génération
  BMW iX électrique

  Vandaag gaat de BMW Group nog een stap verder door waar mogelijk het gebruik van secundaire of gerecycleerde grondstoffen in alle modellen van haar gamma aan te moedigen. Met het Secondary First plan willen we het aandeel van gerecycleerde grondstoffen binnen onze groep tegen 2025 verder optrekken tot 50%. Vandaag bevatten de accu’s van de nieuwe elektrische BMW iX 30% gerecycleerd aluminium voor de bekleding en 50% gerecycleerd nikkel voor de cellen. Het concept BMW i Vision Circular, voorgesteld tijdens de IAA te Munchen in 2021, maakt onze ambities nog concreter. Dit visionaire voertuig bestaat volledig uit gerecycleerde grondstoffen en al zijn componenten, inclusief de accu, zijn op hun beurt 100% recycleerbaar. Hiermee zetten we de toon van hoe de toekomst van de autobouw er voor BMW moet uitzien.

  Meer lezen

  HET HERBEDENKEN VAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR VAN BMW-WAGENS EN VAN HUN COMPONENTEN.

  Kiezen voor een circulaire aanpak betekent ook denken aan het einde van de levensduur van onze modellen. Vandaag is 95% van uw wagen recycleerbaar. Zo krijgen de componenten een nieuw leven in een andere BMW of in een andere toepassing.

   

  De BMW Group besteedt bijzondere aandacht aan het hergebruik en de recyclage van de accu’s van haar elektrische en plug-in-hybride modellen. Want het is niet omdat ze de kracht niet meer hebben om een wagen te doen rijden, dat ze geen nut meer hebben. Daarom worden in Hamburg de oude accu’s van BMW’s ingezet om de stabiliteit van het elektriciteitsnet van de stad te verzekeren. In combinatie met de lokale elektriciteitsproductie, en ondersteund door duurzame zonne-energie en elektriciteitscentrales, kunnen ze binnen enkele seconden hun energie vrijgeven om plotse pieken in het elektriciteitsverbruik of dalingen in de elektriciteitsproductie op te vangen. Oude accu’s worden bovendien gebruikt om een teveel aan geproduceerde elektriciteit op te slaan en deze beschikbaar te houden voor toekomstig gebruik.

  Meer lezen
  les anciennes batteries BMW assurent la stabilité du réseau électrique de la ville de Hambourg

  In Brunswick in Neder-Saksen, en meer bepaald in de fabrieken van onze partner Duesenfeld, een van de wereldwijde marktleiders op het vlak van recyclage, komen de accu’s van onze elektrische en plug-in-hybride BMW’s aan het einde van hun levensduur, en beginnen ze aan een nieuw leven. Ze worden er gedemonteerd of aan uiterst hoge temperaturen verhit om de verschillende metalen en componenten eruit te verwijderen. Opnieuw gesmolten worden ze gebruikt voor de productie van nieuwe accu’s in onze fabriek in Dingolfing.

   

  En zo is de cirkel van onze productieketen rond. Een krachttoer die mogelijk wordt gemaakt dankzij het werk van onze ontwerpers en hun niet aflatende focus, vanaf het ontwerp van de wagens en van hun componenten, op het hergebruik van gerecycleerde grondstoffen.

  Meer lezen

  MEER WETEN OVER…