RE:CYCLE

RE:CYCLE

RECYCLEREN OM UW BMW
EEN NIEUW LEVEN TE GEVEN.

Duurzaam denken over onze verantwoordelijkheid voor het milieu betekent ook nadenken over de manier waarop onze wagens worden ontworpen, alsook over het einde van hun duurtijd en hun recyclage.

 

Vandaag bevat uw BMW 95% herbruikbare en recycleerbare grondstoffen. Maar dat betekent ook dat men moet beschikken over de technologie om deze grondstoffen te hergebruiken.

In samenwerking met talrijke partners ontwikkelt BMW Group een unieke expertise in het recycleren van haar voertuigen en van de primaire en secundaire grondstoffen waaruit deze bestaan. Zo kunnen we ervoor zorgen dat uw BMW, in elke fase van zijn levenscyclus, de groenste wagen is die ooit werd ontworpen.

Meer lezen
<b>RE:CYCLE</b>RECYCLEREN OM UW BMW <BR>EEN NIEUW LEVEN TE GEVEN.

  RECYCLEREN OM HULPBRONNEN TE BESCHERMMEN.

  Recycler, pour préserver les ressources

  Recycleren is vandaag geen technische uitdaging meer. De processen die een nieuw leven geven aan grondstoffen zoals plastic, aluminium, ijzer of andere componenten van uw BMW, bestaan al sinds vele jaren. En ondertussen evenaart de kwaliteit van gerecycleerde grondstoffen die van nieuwe grondstoffen in de productie van wagens.

   

  Recyclage is vandaag vooral een logistieke en economische uitdaging, een uitdaging die de BMW Group vastbesloten wil aangaan! Zo werken we samen met verschillende partners teneinde onze hulpbronnen te optimaliseren en het gebruik van nieuwe grondstoffen in onze productieketen te beperken. De BMW Group recycleert de aluminium- en ijzerresten van haar fabrieken zodat haar recyclage-partner smelterij ze kan gebruiken in haar eigen productie, en dat in een circulaire dynamiek. De recyclage van ijzer - minder energieopslorpend dan de productie van nieuwe ijzerlegeringen - is een innovatie die tal van voordelen oplevert, zowel wat het gebruik van hulpbronnen betreft als op het vlak van CO₂-uitstoot.

  Meer lezen

  RECYCLEREN OM VOERTUIGEN OP HET EINDE VAN HUN LEVENSDUUR EEN NIEUW LEVEN TE GEVEN.

  Sommige van deze ingezamelde tweedehands onderdelen kunnen als zodanig en na een strenge technische controle opnieuw gebruikt worden. Andere worden herbewerkt alvorens ze opnieuw in omloop worden gebracht, en dat met een gebruikskwaliteit die gelijkaardig is aan die van nieuwe onderdelen. Ongebruikte onderdelen worden gerecycleerd met respect voor de milieuwetgeving om te dienen als grondstof voor nieuwe voertuigen.

   

  Om de recyclage van haar modellen nog beter te beheersen, beschikt de BMW Group sinds 1994 over haar eigen ontmantelings- en recyclagecentrum voor wagens in Unterschleissheim, in Beieren. Op deze site worden oude BMW’s ontdaan van vloeistoffen en vervolgens stuk voor stuk gedemonteerd om zo zuiver mogelijke grondstoffen te bekomen. Deze metalen of plastic grondstoffen worden ten slotte naar onze partners verstuurd die ze opnieuw omzetten tot grondstoffen.

  Meer lezen
  iX Recycle

  RECYCLEREN VOOR EEN GROENERE MOBILITEIT, VANAF VANDAAG.

  Centre de Compétence de Cellule de batterie de BMW Group

  Het einde van de levensduur van elektrische BMW i-wagens stelt de BMW-teams voor nieuwe uitdagingen. Want hoewel deze nieuwe modellen al vanaf hun ontwerpfase zijn ontworpen om hun impact op het milieu te beperken en hun recyclage te vergemakkelijken, bevatten ze niettemin onderdelen die extra aandacht verdienen, zoals de accu’s.

   

  Accu’s, die bestaan uit tientallen verschillende grondstoffen die op een actieve manier zijn gecombineerd, blijven ook na hun gebruik in uw BMW verder leven. Ze beschikken immers over nog voldoende kracht om energiecontinuïteit te garanderen, zoals in ons productiecentrum in Leipzig, in combinatie met andere duurzame bronnen van elektriciteit.

  Meer lezen

  Zodra ook aan dit tweede leven een einde komt, bestaan er verschillende manieren om accu’s te recycleren. In de recyclagecentra van onze partner Duesenfeld, in Neder-Saksen,  worden de accu’s van onze elektrische en plug-in-hybride BMW’s zorgvuldig gedemonteerd en worden de onderdelen van elkaar gescheiden: aluminium behuizing, elektroden, membranen… Deze onderdelen worden vervolgens verbrijzeld en herleid tot korrels, of op hoge temperatuur verhit om de verschillende metalen erin van elkaar te scheiden. Deze metalen - getest, gecontroleerd en met een gelijkwaardige kwaliteit aan die van nieuwe grondstoffen – worden opnieuw in het productproces gebracht van accu’s die zullen dienen voor onze BMW i’s en onze plug-in-hybride modellen.

   

  Deze dynamische recylagecyclus, die het gebruik van nieuwe grondstoffen en de hoeveelheid restproducten in onze sector beperkt, is mogelijk dankzij de investering die de BMW Group deed in het ontwerp van haar elektrische modellen, en vooral dankzij de inspanningen van het BMW Group Battery Cell Competence Center voor het ontwerp van een gamma van de groenste elektrische en plug-in-hybride modellen die ooit worden geproduceerd.

  Meer lezen

  MEER WETEN OVER…