EINDE CONTRACT.


  Overname.

  Indien u de wagen wenst over te nemen, dan vragen wij u vriendelijk ons hierover tijdig te informeren zodat wij u de overnamedocumenten kunnen toesturen.

  Na ontvangst van de ingevulde en ondertekende overnamebon sturen wij het betalingsdocument naar de overnemer.


  Bij registratie van het overnamebedrag sluiten wij het dossier en sturen wij de eindfactuur naar de overnemer. Dit document is het bewijs van eigendomsoverdracht.

  Meer lezen

  Inlevering.

  Indien u de wagen wenst in te leveren, dan vragen wij u vriendelijk ons hierover tijdig te contacteren zodat wij onze partner Macadam kunnen informeren. Onze partner zal u op zijn beurt contacteren om een afspraak vast te leggen.

  Hieronder vindt u alvast de procedure van inlevering terug.

  1. De huur van de wagen loopt door tot op de dag van expertise door onze partner Macadam.
  2. Het is Macadam die u voor inlevering van de wagen zal opbellen om een moment en plaats van expertise te bevestigen.
  3. Mocht er schade zijn aan de wagen, andere dan gewone gebruikersschade, gelieve dit dan te laten herstellen. Anders zal de schade immers aan u worden doorgefactureerd. Voorbeelden van aanvaarde en niet-aanvaarde schade vindt u op http://www.renta.be/nl/renta-norm.
  4. Wij vragen dat er iemand - u of een door u aangestelde persoon - aanwezig is tijdens de expertise.
  5. Wij wensen u nog mee te delen dat u rekening dient te houden met de kost van eventuele overschreden kilometers (cfr contract).
  6. De nummerplaat staat op naam van uw onderneming. Wij vragen u dan ook vriendelijk om deze van de wagen te halen op moment van de expertise.

  Voor de inlevering van de wagen willen wij u vragen om ervoor te zorgen dat volgende elementen zeker aanwezig zijn:

  • Het inschrijvingsbewijs (deel 1 en deel 2).
  • Het gelijkvormigheidsattest.
  • De beide sleutels.

  Indien één of beide delen van het inschrijvingsbewijs ontbreken:

  • Kan het voertuig niet ingeleverd worden en blijft de maandelijkse huurfacturatie doorlopen.
  • Dient er een attest verlies te worden aangevraagd bij de politie.
  • Dient er een duplicaat te worden aangevraagd bij de DIV.

  De kosten die verbonden zijn met de aanvraag van een nieuw inschrijvingsbewijs zijn ten laste van de klant.