Privacy belux

    PRIVACY POLICY BMW GROUP BELUX.

    De hoge eisen die u stelt aan de functies van onze producten en diensten, vormen de richtlijn voor hoe wij met uw gegevens omgaan. We streven ernaar de basis te leggen en behouden voor een vertrouwelijke zakelijke relatie met onze klanten en potentiële klanten. Lees in de privacy policy van BMW Group Belux hoe wij dit doen.
     Privacy financial

    PRIVACY POLICY BMW FINANCIAL SERVICES BELGIUM NV/SA.

    Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor BMW Group Financial Services erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook secuur verwerkt en beveiligd. Lees in de privacy policy van BMW Group Financial Services hoe wij dit doen.