BMW Special Sales Sustainability Hub Overview duurzamere toekomst van de BMW Group

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH, DIGITAAL EN CIRCULAIR.

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH, DIGITAAL EN CIRCULAIR.

  Duurzaamheid is voor de BMW Group een van de centrale doelstellingen en stevig verankerd in de bedrijfsstrategie. Daarbij kan ze terugkijken op een lange traditie als het gaat om de vraag hoe een duurzame bedrijfsvoering nog verder kan worden gestimuleerd. Het doel is een alomvattende aanpak met drie pijlers over de gehele waardeketen heen: ecologisch, sociaal, economisch en met nadruk op een circulaire economie. De ontwikkeling van elektrische wagens is een doorslaggevende factor – maar niet de enige: duurzaamheid gaat voor de BMW Group van de toeleveringsketen over de ontwikkeling en productie en over het einde van de gebruiksfase van alle wagens tot recyclage.

  Meer lezen

  BMW VEHICLE FOOTPRINT.

  BMW duurzaamheid 2023 Vehicle Footprint video

  Verandering begint met transparantie.

  Hoe kan ik de ecologische voetafdruk van mijn toekomstige wagen achterhalen? De BMW Vehicle Footprint is het antwoord. Vier belangrijke duurzaamheidscriteria – KLIMAATEFFECT, EFFICIËNTIE, CIRCULARITEIT, TOELEVERINGSKETEN – en een uitgebreide TÜV-geteste ecobalans geven u een totaalbeeld.

  ONZE VERPLICHTINGEN.

  • 01 BMW Group heeft zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs en de bijbehorende doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.
  • 02 BMW Group heeft alle kortetermijndoelstellingen voor de reductie van CO₂ emissie wetenschappelijk laten valideren (Science Based Target initiative, SBTi) en is de enige autofabrikant (per februari 2023) die een aparte CO₂ doelstelling heeft voor de toeleveringsketen.
  • 03 Bovendien heeft BMW Group zich gecommitteerd aan het doel van klimaatneutraliteit (SBTi 'net-zero').

  ONTDEK ONZE OVERKOEPELENDE DUURZAAMHEIDSAANPAK EN THE i5.

  DUIDELIJKE DOELSTELLING.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview doelstelling 2025 zijaanzicht BMW wagen stilstaand

  2025.

  De nieuwe klasse zal nieuwe maatstaven zetten op het vlak van duurzaamheid.

  Productiestart BMW iFactory Debrecen Hongarije:

  • Geen fossiele energiedragers voor fabrieksoperatie
  • verdere uitbreiding van recycling van materialen en energie
  • volledig elektrische modellen
  Meer lezen
  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview doelstelling 2030 man in zilveren hittewerende kleding

  2030.

  De besparing van 40% CO₂ over de volledige levenscyclus van een wagen, wat betekent:

  • 20% in de toeleveringsketen
  • 80% in de eigen productie van BMW
  • 50% in de gebruiksfase van de auto
  • In 2030 moet het aandeel verkochte volledig elektrisch aangedreven modellen van BMW en MINI minstens 50% bedragen.
  Meer lezen
  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview doelstelling 2050 man en vrouw voor BMW conceptwagen

  Op lange termijn

  Het duidelijke doel van de BMW Group is om volgens de SBTi-criteria klimaatneutraal te worden. Om dit te bereiken heeft het bedrijf voor 2030 concrete doelstellingen en mijlpalen vastgelegd.

  Meer lezen

  DUURZAAMHEID IS EEN VAST ONDERDEEL VAN DE BMW GROUP STRATEGIE.

  ONZE ALOMVATTENDE BENADERING MET DRIE PIJLERS.

  Het uitdrukkelijke doel van de BMW Group is om alle drie dimensies van duurzaamheid te bestrijken: ecologisch, sociaal en economisch over de gehele waardeketen heen. Deze drie pijlers vormen het handelingskader en dragen gezamenlijk bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen. Deze allesomvattende aanpak vormt samen met de transparantie van onze doelstellingen en resultaten de basis voor een vertrouwensvolle samenwerking met onze B2B-klanten.
  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview ecologisch weg in groene natuur

  Ecologisch.

  De BMW Group verbindt zich ertoe om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken en over de volledige waardeketen heen CO₂ uit te sparen en daarbij alle ecologische richtlijnen na te leven. De belangrijkste onderdelen zijn de bescherming van het milieu, een efficiënt beheer van de beschikbare hulpbronnen en de verdere ontwikkeling van de circulaire economie als essentieel element.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview sociaal BMW medewerkers voor gebouw met kleurrijke luchtballonnen in de lucht

  Sociaal.

  De BMW Group vindt dat ze als onderneming en werkgever een sociale verantwoordelijkheid heeft tegenover de eigen medewerkers en de maatschappij. Daarom hecht ze veel belang aan de gezondheid, diversiteit en ontwikkelingsmogelijkheden van haar medewerkers. Als wereldwijde speler is de BMW Group zich al evenzeer bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview economisch interieuraanzicht BMW productie- en magazijnhal

  Economisch.

  De BMW Group is zich bewust van haar economische betekenis en baseert zich bij haar bedrijfsvoering op verantwoorde principes die op duurzame waardecreatie gericht zijn. Het belangrijkste is dat we ons houden aan de richtlijnen die we beschouwen als de basis voor succes op lange termijn en die stevig verankerd zijn in onze bedrijfscultuur. Op die manier willen we naast financiële schade vooral het verlies van vertrouwen in ons  vermijden – van meet af aan. Onze omgang met mogelijke risico’s heeft daarom steeds de toekomst en de gevolgen voor ons bedrijf in het oog.

  BMW GROUP REPORT.

  GEÏNTEGREERD VERSLAG OVER DE HUIDIGE STATUS QUO.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview BMW Group Report blauwe infografiek met BMW conceptwagen

  De BMW Group beschouwt het als haar verantwoordelijkheid om bij de verslaggeving duurzaam, meetbaar en transparant te zijn.
   

  • Sinds 2020 hebben we ons jaarverslag samengevoegd met ons duurzaamheidsverslag tot één geïntegreerd verslag.
  • Für diese umfassende Berichtsform hat die BMW Group 2022 den Building-Public-Trust-Award für die beste Nachhaltigkeits-Berichterstattung unter den DAX 40 erhalten.Voor deze uitgebreide verslaggeving heeft de BMW Group in 2022 de Building Public Trust Award voor de beste duurzaamheidsverslaggeving van de DAX 40 ontvangen.
  • Dit geïntegreerde verslag geeft een gedetailleerd overzicht van onze duurzaamheidsdoelstellingen en toont ook de verwezenlijking van onze jaarlijkse doelstellingen.

  BMW DUURZAAMHEIDSRATINGS.

  DE BMW GROUP O.A. BIJ ECOVADIS.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview EcoVadis logo

  De BMW Group acht externe ratings erg belangrijk om partners en klanten objectieve kwalificaties te verstrekken. In principe vragen we om voor externe adviezen ook altijd de persberichten van de BMW Group te raadplegen en contact op te nemen met de BMW Group Key Account Managers om een volledig beeld te krijgen over concrete onderwerpen of vragen.

  SERVICES.

  De BMW Group ondersteunt B2B-klanten bij het verwezenlijken van hun duurzaamheidsdoelstellingen met een brede waaier aan instrumenten en diensten, zodat ze hun wagenparken nog efficiënter en duurzamer kunnen vormgeven en gebruiken. De tool Fleet Data is hier een van de voorbeelden: het biedt een groot aantal diensten en stelt verschillende voertuiggegevens ter beschikking van de eigenaars van een BMW of MINI wagenpark. Fleet Data wordt hierbij in vijf modules aangeboden en bestrijkt meer dan tien relevante toepassingen voor fleetmanagement. Die gaan van de kilometerstand en het contractmanagement tot de voertuigstatus en de terbeschikkingstelling van gps-posities. Daarnaast zijn ook service, onderhoud en verbruik inbegrepen. Vanaf 2023 worden nog drie nieuwe diensten aangeboden op het vlak van duurzaamheid. De gegevens kunnen direct via de tool of ook flexibel via een interface (API) worden verkregen.

  Meer lezen

  FLEET DATA – DE NIEUWE DUURZAAMHEIDSPRESTATIES.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Fleet Data BMW wagen rijdend op de weg met bergen op de achtergrond
  • Evaluatie en transparantie over de CO₂-balans van het wagenpark Evaluatie van de elektrische rijaandelen van PHEV’s Potentieelanalyse en aanbeveling voor elektrificatie van het wagenpark.

  BMW CHARGING SOLUTIONS.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview BMW Charging Solutions BMW wagen aan laadstation met vrouw op de voorgrond

  Comfortabel laden aan meerdere honderdduizenden openbare laadpunten in Europa met stroom uit 100% groene energie. Bovendien bieden wij individuele oplossingen voor het opladen thuis en op het werk.

  ONZE UITGEBREIDE DUURZAAMHEIDSAANPAK.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview duurzaamheidsaanpak video

  MIJLPALEN VOOR DUURZAAMHEID.

  DUURZAAMHEID HEEFT EEN LANGE TRADITIE BIJ DE BMW GROUP.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview BMW 1602

  1972.

  De elektrische BMW 1602 wordt als eerste wagen met elektrische aandrijving van BMW aan het publiek voorgesteld tijdens de Olympische Spelen in München.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview mijlpaal 1973 groene natuur met BMW centrale op de achtergrond

  1973.

  De BMW Group is de eerste autoconstructeur ter wereld die zijn eigen milieuverantwoordelijke heeft aangesteld.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview mijlpaal 2000 close-up hand met groene scheut in de aarde

  2000.

  Duurzaamheid wordt een fundamenteel basisbeginsel in de bedrijfsstrategie van de BMW Group.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview lidmaatschap United Nations Global Compact logo

  Sinds 2001.

  Lidmaatschap van de BMW Group bij het UN Global Compact. Het eerste duurzaamheidsverslag van BMW wordt gepubliceerd.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview BMW EfficientDynamics skyline met zon

  2007.

  De technologische ontwikkelingen van BMW EfficientDynamics om het brandstofverbruik te verminderen wijzen de weg naar de toekomst.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview mijlpaal 2009 BMW wagen stilstaand in groene natuur

  2009.

  Duurzaamheid wordt een vast bedrijfsdoel van de BMW Group.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview mijlpaal 2011 zilveren onderdelen in magazijnhal

  2011.

  Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het aankoopproces en wordt een essentieel aankoopcriterium.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview duurzaamheidsdoelstellingen 2012 vogelperspectief productielocatie

  2012.

  Vaststelling van tien duurzaamheidsdoelstellingen die tegen 2022 moeten worden verwezenlijkt.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview BMW i3 vooraanzicht stilstaand

  2013.

  De BMW i3 wordt als pionier van de elektromobiliteit aan het publiek voorgesteld.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview sinds 2014 EcoVadis logo

  Sinds 2014.

  Beoordeling van de BMW Group via het platform EcoVadis.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overzicht doelstelling CO2-besparing

  2020.

  Vastlegging van ambitieuze doelstellingen om CO₂ te besparen over de volledige waardeketen.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview focus duurzaamheid

  Sinds 2020.

  Duurzaamheid staat centraal in de strategische oriëntatie van de BMW Group.

  BMW Special Sales Sustainability Hub Overview BMW i Vision Circular driekwart vooraanzicht stilstaand

  2021.

  De BMW i Vision Circular als pionier van de circulaire economie. Het eerste geïntegreerde verslag voor 2020 wordt gepubliceerd.

  VEELGESTELDE VRAGEN.

  • Hoe is duurzaamheid bij de BMW Group verankerd?
  • Waarin onderscheidt de BMW Group zich op het vlak van duurzaamheid van haar concurrenten?
  • Is de BMW Group lid van EcoVadis? Hoe goed scoort ze in de internationale sectorvergelijking?