DUURZAAM ONDERNEMEN.

Recyclage bij BMW.

Al tijdens het ontwikkelings- en productieproces van nieuwe wagens zorgt BMW ervoor dat ze later milieuvriendelijk kunnen worden gerecycleerd. 

Door het gebruik van recycleerbare kunststoffen, een beperkte verscheidenheid van materialen en de zuivere materiaalscheiding garandeert BMW een efficiënte recyclage van oude wagens.

 

Met dit concept behaalt de BMW Group een topplaats in de Dow Jones Sustainability Group Index, de index voor ondernemingen met duurzaam beheer.

Meer lezen

Milieuvriendelijke recyclage

Nieuwe wegen op het vlak van de recyclage van wagens: de recyclage van afgedankte wagens gebeurt in goedgekeurde professionele bedrijven. Elke kilogram autoschroot wordt ecologisch en economisch optimaal gerecycleerd. Waardevolle grondstoffen worden terug in de productiekringloop gebracht en het milieu wordt gespaard. De gecontroleerde teruggave, de behandeling vooraf, de ontmanteling en de recyclage van het restvoertuig zijn vier stappen van milieuvriendelijke recyclage van afgedankte wagens

 • Gecontroleerde terugname

  De recyclage begint bij de afgifte van de wagen in een erkend overnamepunt of een goedgekeurd recyclagebedrijf. Alleen hier kan het verplichte vernietigingscertificaat afgeleverd worden voor de definitieve buitengebruikstelling van de wagen dat bij de registratie-instanties vaak vereist is.

 • Terugname van bedrijfsstoffen

  In de behandeling vooraf worden als eerste de airbags en andere explosieve elementen geneutraliseerd. De eigenlijke recyclage begint met de terugname van alle bedrijfsstoffen in een zogenaamde bedrijfsstoffenterugnamestand. Op deze werkplaats worden bijvoorbeeld koelvloeistof van de airconditioning en de remvloeistof weggezogen, koelwater, motor- en transmissie-olie afgelaten en de brandstof met een speciaal zuigtoestel met geïntegreerde boor weggepompt. De verschillende vloeistoffen worden soort per soort in opslagcontainers gevuld en in speciale bedrijven herwerkt of gerecycleerd.

 • Ontmanteling

  De wetgever schrijft voor dat in de toekomst 85 van de 100 kilo onderdelen van een wagen die uit gebruik werd genomen hergebruikt of gerecycleerd moeten worden. Voor metalen onderdelen is dit reeds sinds lang het geval. Glas en vele kunststoffen kunnen vandaag al goedkoop worden gerecycleerd. De BMW Group heeft daartoe efficiënt bijgedragen door nieuwe procedés te ontwikkelen. Motoren die volgens de regels van de kunst ontmanteld zijn, kunnen behandeld worden binnen het kader van een optimale recyclage met het oog op het hergebruik ervan.

 • Recyclage van het koetswerk

  De ontmantelde koetswerken worden voor verdere recyclage naar een shredderbedrijf getransporteerd. Hier worden de resten van het koetswerk verkleind tot stukken ter grootte van een bord en vervolgens gesorteerd. Kunststoffen, textiel, ijzer en alle non-ferrometalen worden gerecycleerd.

DESIGN FOR RECYCLING

De basis voor de recyclage en afvalverwerking van afgedankte wagens wordt door de ingenieurs van BMW Design for Recycling in een vroeg stadium gelegd en is gericht op efficiëntie en milieuvriendelijkheid. Recyclage is daarom een integraal onderdeel van het productontwikkelingsproces. Daardoor gaat de aandacht in een vroeg stadium naar aspecten die relevant zijn voor de recyclage zoals vormgeving van de onderdelen, materiaalkeuze en verbindingstechniek.

 

Een ander doel is om tot een doorbraak te komen om reeds gerecycleerde, kwaliteitsverzekerde secundaire materialen in nieuwe wagens te gebruiken. Zo wordt de materiaalcyclus gesloten.

Alle services van de BMW Group

Onderdelen met de intelligentie voor een tweede leven

BMW streeft het hogere doel na om de gevolgen voor het milieu gedurende de volledige levensduur van een wagen tot een minimum te beperken. Daarnaast wordt reeds bij de ontwikkeling en productie van elke nieuwe wagen de basis gelegd voor een milieuvriendelijke en efficiënte verwerking.

 • Maatregelen voor een milieuvriendelijke recyclage
  • n de ontwikkelingsfase evalueren de ingenieurs alle componenten op hun recycleerbaarheid en integreren deze gegevens in het design van deze componenten.
  • Voor grote onderdelen, zoals bijvoorbeeld bumperbekleding, cockpit, enz. ontwikkelen ze recyclageconcepten.
  • Bij de keuze van de materialen wordt zo veel mogelijk gestreefd naar homogeniteit inzake de gebruikte materialen en worden niet-recycleerbare materialen vermeden.
  • De assemblagetechnieken worden zo gekozen dat achteraf een eenvoudige ontmanteling en afzonderlijke recuperatie van de componenten mogelijk is.
  • Er worden "Life Cycle Assessment" casestudies uitgevoerd om de impact van componenten op het milieu systematisch te beoordelen.
  • Virtuele en effectieve simulaties van de ontmanteling garanderen dat elke BMW de vooropgestelde streefdoelen haalt.
  • Via opleidingen of gedetailleerde documentatie communiceert BMW vervolgens het resultaat van de ontmantelinganalyses aan alle economische spelers die actief zijn in het recyclageproces.
 • Efficiënte recyclage van BMW wagens

  Deze maatregelen garanderen voor elke BMW dat:

   

  • de volledige neutralisatie van alle potentiële explosieve elementen zoals airbags en gordelspanners, via een eenduidige interface kan worden uitgevoerd,
  • alle bedrijfsvloeistoffen, dus oliën, brandstof, koel- en remvloeistof, koelvloeistof voor airco, enz. door een voorziene aanboormogelijkheid of een aflaatopening snel en volledig kunnen worden verwijderd,
  • kunststof onderdelen die meer dan 200 gram wegen, met de materiaalidentificatie gemarkeerd zijn,
  • grote kunststof onderdelen die geschikt zijn voor goedkopere recyclage, snel een eenvoudig kunnen worden gedemonteerd.