LIJST VAN COOKIES WAARVOOR TOESTEMMING VEREIST IS.

Cookies
Doel
Wordt gewist na verloop van
Categorie*
clc_campaign_lead_context
wordt gebruikt om anonieme trackinginformatie en de campagnegegevens van de gebruiker op te slaan
Sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookie
eventFromPreviousPage
wordt opgeslagen om de respectieve elementen te kunnen traceren waardoor een interne paginawissel werd getriggerd. Het bewaart deze gegevens voor de volgende interne pagina
sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser
prestatiecookie
cc_digital_userCookie
wordt gebruikt om de gebruikerssessie te onthouden door middel van een anonieme sessie-ID of bezoekers-ID
sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookie
cc_digital_profileCookie
wordt gebruikt om op deze website te verwijzen naar de anonieme trackingsessie
sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookie
cc_digital_testCookie
slaat het resultaat op van een test over het toestaan van cookies
sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookies
aems-tracking
wordt gebruikt om anonieme trackinginformatie op te slaan
sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookie
cc_na_application
Heeft input van gebruiker nodig, bevat antwoorden op vragen
14 dagen
prestatiecookie
cc_digital_eventAttributes
wordt gebruikt om anonieme informatie op te slaan over de bewegingen van de gebruiker op de website, bv. op een knop klikken, een overlay sluiten enz
365 dagen
prestatiecookies
cc_preferred_dealer
Gekozen concessiehouder
31 dagen
prestatiecookie
gcdm_form_data
wordt gebruikt om anonieme informatie op te slaan over de bewegingen van de gebruiker op de website, in het bijzonder websiteformulieren, bv. een vakje aanvinken, een formulier sluiten enz
365 dagen
prestatiecookie
cc_digital_geolocation
maakt het mogelijk om een anonieme gebruiker door te sturen naar de juiste landpagina door de landspecifieke informatie van het IP-adres van de gebruiker op te slaan
nooit
functionele cookie
cc_last_visited_dealer
laatst bezochte concessiehouder
31 dagen
prestatiecookies
bmwdtm_hq_sid
Deze cookie slaat een unieke sessie-identificatie op.
30 minuten
prestatiecookie
bmwdtm_hq_userdata
Dit cookie slaat informatie op over de loginstatus en de status van het land.
1 jaar
prestatiecookie
bmwdtm_hq_pcg
Deze cookie slaat de hiërarchie van de vorige inhoudsgroep op.
2 jaar
prestatiecookie
s_lv
Deze cookienaam is gekoppeld aan Adobe Analytics. Hij wordt gebruikt om de tijd (in dagen) tussen twee bezoeken door dezelfde bezoeker (geïdentificeerd door een id-nummer) te bepalen.
2 jaar
prestatiecookie
s_lv_s
Deze cookienaam is gekoppeld aan Adobe Analytics. Dit cookie wordt gebruikt om het aantal dagen vast te leggen sinds een gebruiker de website voor het laatst heeft bezocht.
2 jaar
prestatiecookie
demdex
Met dit cookie wordt een anonieme maar unieke ID per gebruiker ingesteld als onderdeel van Adobe Audience Manager. Audience Manager maakt gebruik van een paar eenvoudige cookies om verschillende functies uit te voeren. Dit zijn onder meer ID's toewijzen, data-oproepen opnemen, fouten opsporen en testen om na te gaan of cookies kunnen worden ingesteld. Het demdex-cookie helpt Audience Manager om basisfuncties uit te voeren, zoals bezoekersidentificatie, ID-synchronisatie, segmentering, modellering en rapportage.
6 maanden
cookie voor marketingdoeleinden
s_fid
Dit cookie is gekoppeld aan de analyseservice die door productsuite Site Catalyst van Adobe wordt aangeboden. Het is een nieuw cookie dat in 2013 is geïntroduceerd als een 'fallback'-bezoeker-ID waarbij het s_vi-cookie dat normaal voor dit doel wordt gebruikt, wordt geblokkeerd. Het bevat een willekeurig gegenereerde, unieke ID, Fallback unieke bezoeker-ID tijd/datum-stempel
2 jaar
prestatiecookie
s_cc
Dit Adobe Site Catalyst-cookie wordt ingesteld en gelezen door de JavaScript-code om te bepalen of cookies zijn ingeschakeld (eenvoudig ingesteld op "True").
Sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookie
bw
Dit cookie levert multimedia-inhoud volgens de technische vereisten van de gebruiker.
Sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
functionele cookie
mbox
Dit cookie wordt ingesteld door de analysesoftware Adobe SiteCatalyst en wordt gebruikt voor het meten van de prestaties van pagina-inhoud met behulp van A/B-splittests. Het slaat de mbox sessie-ID op.
Sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookie
mboxSession
Dit cookie van Adobe Target helpt bij het uitvoeren van tests op websites om na te gaan welke menu's, links, inhoud en banners het best werken. Het slaat de mbox sessie-ID op.
31 minuten
prestatiecookie
mboxPC
Dit cookie slaat de mbox PC-ID op.
2 jaar
prestatiecookie
s_sq
Dit Adobe Site Catalyst-cookie slaat informatie op over de vorige link waarop op de site is geklikt. Dit cookie wordt ingesteld en gelezen door de JavaScript-code wanneer de ClickMap-functie en de ActivityMap-functie zijn ingeschakeld. Het bevat informatie over de vorige link waarop de gebruiker heeft geklikt.
Sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookie
s_ppvl
Met dit cookie kan Adobe Web Analytics voor de eindgebruiker informatie over het percentage van de pagina weergeven.
Sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookie
dsp_id
Slaat een unieke ID op voor elke bezoeker om te gebruiken op het IgnitionOne Display-platform.
6 maanden
functionele cookie
s_ppv
Dit cookie ondersteunt Adobe Web Analytics. Als een klant de pagina verlaat, slaat het cookie op welk percentage van de vorige pagina door de gebruiker werd bekeken. Dit is bijvoorbeeld relevant voor pagina's waar de klant naar beneden kan scrollen ("Percentage per bekeken pagina").
Sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookie
bmwag
Dit cookie is gekoppeld aan Demdex en wordt gebruikt door de Adobe Marketing Cloud-systemen.
6 maanden
prestatiecookie
aam_uuid
Dit cookie wordt door het databeheerplatform van Adobe Audience Manager ingesteld om een unieke ID toe te wijzen wanneer gebruikers een website bezoeken.
1 maand
cookie voor marketingdoeleinden
DST
Dit cookie wordt ingesteld door Adobe Audience Manager wanneer er een fout is bij het verzenden van gegevens naar een bestemming.
6 maanden
cookie voor marketingdoeleinden
dtcookie
Dit cookie verzamelt gegevens voor Dynatrace, een systeem om applicatie- en gebruikersfouten bij te houden. Het slaat de technische sessie-ID voor de PurePath-correlatie op.
Sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookie
AMCV_###@AdobeOrg
Dit cookie wordt door Adobe Experience Cloud ingesteld om een bezoekers-ID op te slaan die in Experience Cloud Solutions wordt gebruikt. De service Bezoekers-ID gebruikt JavaScript om een uniek bezoekers-ID op te slaan in een AMCV _ ### @ AdobeOrg-cookie, waarbij ### een willekeurige reeks tekens vertegenwoordigt. Dit cookie wordt op het domein van de website opgeslagen.
2 jaar
prestatiecookie
rxVisitor
Dit cookie verzamelt prestatie-informatie voor Dynatrace, een systeem om applicatieprestaties en -fouten bij te houden.
Sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookie
dtPC
Dit prestatiecookie is vereist om geschikte bakentransmissie-eindpunten te identificeren binnen de Real User Monitoring (RUM) Dynatrace en bevat de sessie-ID voor de correlatie.
Sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookie
rxvt
Dit cookie wordt gebruikt om twee tijdstempels op te slaan om de lengte en het einde van een sessie te bepalen.
Sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookie
UserID1
Met dit cookie wordt een unieke anonieme ID voor een websitebezoeker ingesteld. Deze ID wordt gebruikt om de gebruiker tijdens verschillende sessies te herkennen en om zijn activiteit op de website bij te houden. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor analyse.
6 maanden
prestatiecookie
dpm
Met dit cookie van Adobe Audience Manager kan het gegevensbeheerplatform informatie registreren over synchronisatie van ID's.
6 maanden
cookie voor marketingdoeleinden
dtSa
Dit cookie wordt gebruikt om actienamen doorheen de pagina's op te slaan, zodat de prestaties op verschillende pagina's kunnen worden gevolgd.
Sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookie
dtLatC
Dit cookie is gekoppeld aan software van Dynatrace. Het meet de latentie van de server voor prestatiebewaking.
Sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookie
usbl.###.c.###
Dit cookie wordt ingesteld door de Usabilla-dialogen. Deze dialogen worden gebruikt voor gebruikersonderzoeken. Het cookie slaat informatie op over of een dialoog al aan de website-gebruiker is weergegeven.
Nooit
prestatiecookie
VISITOR_INFO1_LIVE
Dit cookie wordt door YouTube ingesteld om uw bandbreedte te meten om te bepalen of u de nieuwe spelerinterface of de oude hebt.
6 maanden
functionele cookie
GPS
Dit cookie registreert een unieke ID op mobiele toestellen om tracking mogelijk te maken op basis van de geografische gps-locatie.
30 minuten
cookie voor marketingdoeleinden
PREF
Dit cookie, dat door Google of Doubleclick kan worden ingesteld, kan door advertentiepartners worden gebruikt om een profiel van interesses samen te stellen om relevante advertenties op andere sites weer te geven. Het werkt door uw browser en apparaat op unieke wijze te identificeren.
2 jaar
cookie voor marketingdoeleinden
YSC
Dit cookie wordt door YouTube ingesteld om weergaven van ingebedde video's bij te houden.
Sessie (de sessie eindigt bij het afsluiten van uw browser)
prestatiecookie
Data-collection Tag
IgnitionOne gegevensverzameling van score van gebruikersinteresse
6 maanden
cookie voor marketingdoeleinden
u
Slaat een unieke identificatiecode op voor elke bezoeker.
13 maanden
functionele cookie
evo5_BMW
Slaat interesses en IgnitionOne-scores op voor elke bezoeker.
6 maanden
functionele cookie
evo5_BMW_popin
Slaat de geschiktheidsstatus van een bezoeker op voor interacties op locatie.
6 maanden
functionele cookie
evo5_popin_instance
Bewaart de geschiktheidsstatus van een bezoeker op voor onsite interacties voor wie geen cookies van derden accepteert.
6 maanden
functionele cookie
nmfp_u
Slaat een unieke identificatiecode op voor elke bezoeker voor wie die geen cookies van derden accepteert.
13 maanden
functionele cookie
nmfp_dsp_id
Slaat een unieke identificatiecode op voor elke bezoeker die geen cookies van derden accepteert, voor gebruik op het IgnitionOne Display-platform.
6 maanden
functionele cookie
nmfp_evo5_BMW
Slaat interesses en IgnitionOne-scores op voor elke bezoeker die geen cookies van derden accepteert.
6 maanden
functionele cookie