Inleiding

BMW Belgium Luxembourg NV/SA, Lodderstraat 16, 2880 Bornem, KBO 0413.533.863 (hierna “BMW Group Belux”) is gevestigd in België lidstaat van de Europese Unie (EU). Bijgevolg zijn de basisprincipes van deze privacy policy gebaseerd op de vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”, hierna zo genoemd). Indien de toepasselijke lokale wetgeving in individuele gevallen strengere vereisten heeft op het gebied van gegevensbescherming en privacy dan deze privacy policy, moeten de persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze strengere wetten.
Vragen over de toepasselijke wetgeving kunnen worden gesteld aan de Data Protection Officer (DPO).

Meer lezen

Als persoon komt u in contact met BMW, ofwel als klant van producten en diensten, ofwel omdat u de intentie heeft om die goederen en diensten aan te kopen, ofwel door interesse te tonen in wat BMW aanbiedt. In dit proces komt u in contact met verschillende partijen. We leggen u uit hoe onze bedrijfsstructuur opereert en welke partijen hierbij betrokken zijn:
BMW Group Belux coördineert de activiteiten van BMW in België en Luxemburg: het stelt concessiehouders en agenten aan, levert tweedelijnsondersteuning bij technische problemen, beheert de websites BMW.be en BMW.lu, MyBMW-accounts en de ConnectedDrive Service en promoot het merk BMW.

 • Merken: BMW, MINI, BMW Motorrad en BMWi
 • Producten: wagens, motoren, onderdelen …
 • Diensten: verbonden autodiensten …

BMW Group Belux is eigenaar van en beheert verschillende websites (zoals bijvoorbeeld www.bmw.be, www.bmw.lu, www.mini.be, www.mini.lu, www.bmw-motorrad.be, www.bmw-motorrad.lu).
BMW Group Belux is eigenaar van en beheert één concessie, onder de handelsnaam BMW Brussels. BMW Group Belux levert verder direct sales, bijvoorbeeld via Fleet, Diplomatic Sales en BMWi-agenten.
BMW Group Belux beheert de verdere distributie, de samenwerking met onafhankelijke concessiehouders (hierna ”BMW Concessiehouders”) en agenten. Dit zijn onafhankelijke bedrijven en geen onderdeel van de BMW Group, tenzij anders vermeld. BMW Concessiehouders gebruiken de merken van BMW onder licentie om voertuigen en producten van BMW te verkopen en onderhoudswerken uit te voeren. Ze leveren diensten aan klanten en derdelijnsondersteuning bij technische problemen.
Financiële diensten worden geleverd via aparte bedrijven zoals BMW Financial Services Belgium NV/SA.
BMW AG München, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München, (hierna ‘BMW AG’) is de moedermaatschappij van de BMW Group en levert de meeste IT-infrastructuur via de hiervoor genoemde bedrijven. BMW AG distribueert zijn merken, producten en diensten in verschillende regio’s via verbonden ondernemingen die optreden als invoerder van deze merken, producten en diensten. Voorbeelden van verbonden ondernemingen van BMW AG in België en Luxemburg zijn: BMW Belgium Luxembourg NV/SA en BMW Financial Services Belgium NV/SA.
 

De in deze privacy policy gebruikte termen betekenen hetzelfde als
beschreven in de GDPR.

BMW Group Belux is als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens die zij verzamelt via de websites en apps, direct touchpoints en via de levering van tweedelijnsondersteuning en de behandeling van technische problemen. Dit privacybeleid bevat verder alle details over de verwerking van uw persoonsgegevens.
BMW Financial Services NV/SA is als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden gebruikt om financieringen aan u toe te kennen en aan te bieden. Wij verwijzen u naar de privacy policy van BMW Financial Services NV/SA voor meer informatie.
BMW Concessiehouders zijn verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens over u die u, en ook de BMW Group Belux, aan hen bezorgt. Persoonsgegevens verzameld door BMW Group Belux over uw aanvragen voor verkoop en onderhoud worden doorgestuurd naar de door u opgegeven BMW Concessiehouder, als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ naar ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Hoewel deze privacy policy enkele manieren beschrijft waarop de BMW Concessiehouders uw gegevens gebruiken, mogen zij ook andere informatie over u verzamelen en die gebruiken volgens hun eigen privacy policy, dat u zou moeten raadplegen. U moet rechtstreeks contact opnemen met de concessiehouder met vragen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U vindt de privacy policy van uw BMW Concessiehouder op zijn website.
BMW AG is in de eerste plaats een dienstverlener of gegevensverwerker voor de hiervoor genoemde partijen. BMW AG is naast verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens ontvangen via het gebruik van de Connected App echter ook een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de technische levering van ConnectedDrive Services, mobiele verbonden apparaten en verbonden auto-apparaten. BMW AG is verwerkingsverantwoordelijke voor voertuiggegevens in het kader van productontwikkeling, kwaliteitsgarantie en productaansprakelijkheid. Wij verwijzen u naar de privacy policy van BMW AG voor meer informatie.
Alle hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijken zullen met redelijke inspanningen garanderen dat vragen met betrekking tot de verwerking door andere verwerkingsverantwoordelijken dan die hiervoor zijn genoemd, worden doorverwezen naar de correcte verwerkingsverantwoordelijke.
 

BMW Group Belux verzamelt uw persoonsgegevens via verschillende touchpoints en contactkanalen waar u wordt geïnformeerd via privacyberichten alvorens wij de gegevens verzamelen, indien:

 • U rechtstreeks contact met ons opneemt, bv. via websites of via onze klantenhotlines om informatie aan te vragen over onze producten en diensten.
 • U een product of dienst rechtstreeks bij ons koopt (bv. BMW lifestyle shop of de ConnectedDrive store op onze website).
 • U antwoordt op onze directmarketingcampagnes, bv. door het invullen van een antwoordkaart of het online ingeven van gegevens op een van onze websites.
 • Uw persoonsgegevens met uw toestemming worden doorgestuurd door BMW Partners, verbonden ondernemingen van BMW of derden.
 • We uw persoonsgegevens verkrijgen via andere bronnen (bv. listbrokers).
 • Indien uw voertuiggegevens (incl. voertuigidentificatienummer) naar BMW AG worden doorgestuurd terwijl uw voertuig binnen is voor onderhoud of herstelling bij BMW Brussels.

Indien u informatie opgeeft in naam van iemand anders moet u ervoor zorgen dat deze persoon vooraf deze privacy policy heeft gekregen. Bent u jonger dan 16, geef dan geen gegevens op tenzij u hiervoor de toestemming hebt gekregen van ouders of voogd.
Help ons om uw informatie up-to-date te houden door ons te informeren over eventuele wijzigingen aan uw contactgegevens of voorkeuren.

 

De volgende types van informatie worden verzameld:

 • Contactgegevens (naam, initialen, titel, geslacht, adres, e-mail, telefoonnummer/mobiel nummer, fax …).
 • Bijkomende persoonsgegevens/voorkeuren (geboortedatum, burgerlijke staat, gezinsleden, (type) rijbewijs, beroep, aanvragen voor bv. informatie/proefrit, favoriete concessiehouder, hobby’s, voorkeur betalingsmethode, voorkeur contactkanaal, VIN, bedrijfsnaam …)
 • Klantenhistoriek (klantentevredenheid waardering; ontvangen offertes; aankoopgegevens voertuig (incl. model, configuratie, datum van aankoop, datum registratie, nummerplaat, datum bestelling, leveringsdatum, voertuighouder, catalogusprijs); waarborginformatie; restwaarde; aankoopdetails van onderdelen, accessoires en lifestyleproducten; gegevens verzameld tijdens bezoek aan concessiehouder (bv. verzoeken, raadplegingsinformatie, verantwoordelijke verkoop, onderhoudshistoriek); campagnehistoriek / reacties op campagnes; optionele klantengegevens over eigen voertuigen van andere merken via bv. het platform voor BMW tweedehandswagens; deelname aan evenementen (locatie, bedrijf); klachtenhistoriek; onderhoudshistoriek.onderhoudsgegevens (volgende onderhoudsbeurt, oliepeil, slijtage enz.); omgevingsinformatie (temperatuur, regen enz.).
 • Gegevens gebruik voertuig: Indien de klant een ConnectedDrive/Ride account heeft, kunnen volgende gegevens gebruikt worden: Niveau tankinhoud, resterend bereik, RTTI-gegevens (input navigatiedata), buitentemperatuur, gegevens over positie (onder andere de oppikplaats voor huurwagens, en de parkeerlocatie van een geparkeerd voertuig, enkel mits geactiveerde ConnectedDrive/Ride account), kilometerstand, gemiddelde snelheid, gebruik van digitale diensten. 
 • App/ website/ social media data: Indien de klant persoonlijk kan worden geïdentificeerd (bv. na registratie of door log-in), dan is het mogelijk om de volgende gegevens te gebruiken: Gegevens over gemiddeld appgebruik (klikgedrag in de apps), locatiegegevens, gebruik van online entertainment, gebruik van bezochte BMW Group website(s), cookiegegevens (afhankelijk van goedkeuring van de cookie policy’s), gebruik van BMW social media websites (bv. bezoeken aan, en posts op forums).

BMW Group Belux is de verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder vermelde doeleinden:

Marketingcommunicatie, gepersonaliseerde marketing op basis van profiling/analytics, klantondersteuning en marktonderzoek - Om uw vragen te beantwoorden en u nieuws en aanbiedingen te bezorgen, voor de klantendienst, voor specifieke communicatie over producten en diensten van de BMW Group alsook voor marktonderzoek.
Hebt u hiervoor uw toestemming gegeven, dan verwerkt en gebruikt BMW Group Belux de door u opgegeven persoonsgegevens (bv. contact en persoonlijke gegevens zoals geboortedatum en type rijbewijs, hobby’s en voorkeuren) voor klantenservice doeleinden, voor specifieke communicatie van BMW Group producten en diensten alsook voor marktonderzoek. BMW Group Belux mag deze gegevens eveneens doorgeven aan met BMW Group Belux verbonden ondernemingen (BMW Financial Services Belgium NV/SA, Alphabet Belgium Long Term Rental NV/SA, Alphabet Luxembourg SA) alsook aan haar erkende concessiehouders en service partners (bv. uw opgegeven favoriete dealership, de erkende partner voor de aankoop, onderhoud of advies inzake uw voertuig alsook uw regionale partner) die uw data mogen gebruiken en u mogen contacteren voor de hierboven vermelde doeleinden. Updates mogen gedeeld worden tussen de met BMW Group Belux verbonden ondernemingen.
Hebt u hiervoor uw toestemming gegeven, dan mogen uw persoonsgegevens worden gebruikt om een geïndividualiseerd klantenprofiel door middel van een statistische procedure. Dankzij dergelijk profiel ontvangt u marketingboodschappen met voor u relevante informatie zoals bv. gepersonaliseerde aanbiedingen vanwege BMW Group Belux en van de met BMW Group Belux verbonden ondernemingen (BMW Financial Services Belgium NV/SA, Alphabet Belgium Long Term Rental NV/SA, Alphabet Luxembourg SA) alsook van haar erkende concessiehouders en service partners (bv. de door u aangegeven favoriete dealership, de erkende partner voor de aankoop, onderhoud of advies inzake mijn wagen alsook mijn regionale partner).. Het klantenprofiel wordt doorgestuurd van BMW Group Belux naar de verbonden ondernemingen van BMW Group Belux en naar hun erkende concessiehouders en servicepartners voor de hierboven vermelde doeleinden. Deze ondernemingen mogen contact met u opnemen met voor u relevante informatie. Waar beschikbaar kunnen de volgende gegevens die door u werden opgegeven of door uw gebruik van producten of diensten van BMW Group Belux, verbonden ondernemingen en hun erkende concessiehouders en servicepartners gegenereerde gegevens worden gebruikt voor de ontwikkeling van uw profiel: contactgegevens (zoals bv. naam, adres, e-mailadres); contactgegevens (bv. naam, adres, e-mailadres); bijkomende persoonsgegevens en/of voorkeuren (bv. favoriete dealership, hobby’s); identificatiegegevens (bv. klanten- of contractnummer); klantenhistoriek (bv. ontvangen offertes, aankoopgegevens voertuig, dealership gegevens); gegevens gebruik voertuig (bv. gebruiksgegevens inzake ConnectedDrive/Ride: kilometerstand, resterend bereik); app-/ website-/ social media gegevens (bv. gebruik van online entertainment).
De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van marketing voor gelijkaardige aangekochte goederen en diensten, waaronder evenementen die door BMW georganiseerd of gesponsord worden, is gebaseerd op ons afgewogen belang om u aanverwante goederen en diensten aan te bieden en om een zo goed mogelijke relatie met onze klanten te behouden. We volgen een strategie van transparantie, en om deze redenen streven we ernaar om uw toestemming voor datzelfde doeleinde te vragen en te verkrijgen gedurende een overgangsperiode die eindigt in december 2019.
De verwerking van uw persoonsgegevens voor de andere hierboven vermelde doeleinden, gebeurt op basis van uw toestemming.

Verzekering van kwalitatieve producten en diensten van BMW, ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
BMW Group Belux kan de gegevens die zij ontvangt via het leveren van diensten gebruiken voor de kwaliteitsgarantie van producten en diensten en productontwikkeling. Deze verwerking is gebaseerd op de afgewogen belangen van BMW om de hoge verwachtingen van onze klanten met betrekking tot de kwaliteit van onze huidige premiumproducten en -diensten in te lossen, alsook tegemoet te komen aan hun wensen op het gebied van nieuwe innovaties.
Daarnaast kan BMW AG de gegevens die zij ontvangt via het leveren van diensten aan BMW Group Belux of BMW Concessiehouders (inclusief locatiegegevens) in gedepersonaliseerde vorm gebruiken voor de kwaliteitsborging van producten en diensten en voor productontwikkeling. Voor dit gebruik wordt uw informatie eerst gedepersonaliseerd zodat ze niet rechtstreeks met u in verband kan worden gebracht.

Naleving van wettelijke verplichtingen
BMW Group Belux verwerkt uw gegevens om haar wettelijke verplichtingen na te leven, zoals bijvoorbeeld:

 • Officiële rapportering – om de vereiste wettelijke rapportering na te leven.
 • Europese nooddiensten – om te garanderen dat BMW Group Belux zijn wettelijke verplichtingen inzake nooddiensten naleeft.
 • Productaansprakelijkheid.
 • Aansprakelijkheid voor materiële gebreken.
 • De naleving van onze bindende verzoeken voor uw gegevens – om onze wettelijke verplichtingen tegenover wetshandhavingsautoriteiten, regelgevende instanties en rechtbanken: alle verantwoordelijken vallen onder de wetten in het land waar ze actief zijn en moeten die ook naleven. Dit betekent ook gegevens bezorgen aan wetshandhavingsautoriteiten, regelgevende instanties, rechtbanken en derde betrokkenen in verband met procedures of onderzoeken overal ter wereld waar we hiertoe verplicht zijn. Indien dit is toegestaan, zullen we dergelijke verzoeken voor we hierop ingaan eerst aan u bezorgen, tenzij dit het voorkomen of opsporen van een misdrijf zou schaden.

Klantondersteuning
BMW Group Belux mag contactgegevens, gegevens over apparaten en voertuigen alsook gegevens over het gebruik van apparaten en diensten verwerken bij het leveren van klantondersteuning via het BMW Group Belux Contact Center. Dit gebeurt om haar contractuele verplichtingen na te komen (met betrekking tot de goederen en diensten die u van BMW hebt gekocht), om haar wettelijke verplichtingen na te komen (inclusief met betrekking tot uw rechten als betrokkene) of op basis van ons afgewogen belang om onze klanten de best mogelijke goederen en diensten aan te bieden.

Voertuigverkoop en diensten
BMW Concessiehouders ontvangen contactgegevens, details over voertuigconfiguratie, technische voertuiginformatie en gegevens over verkoop en diensten wanneer u een voertuig aankoopt of laat onderhouden/herstellen van of met hen als onderdeel van de verkoop of dienst en zal die gebruiken om de door u gevraagde diensten te leveren en u te informeren over problemen in verband met uw voertuig. Deze informatie is toegankelijk voor BMW Group Belux en BMW AG om technische of andere problemen bij de levering van deze diensten op te lossen, en mag worden gedeeld met BMW Group Belux in het kader van marketing op voorwaarde dat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

BMW Brussels, BMWi, direct sales
BMW Group Belux levert ook direct sales via één concessie die zij bezit en beheert, onder de commerciële naam BMW Brussels (BMW, Motorrad, BMWi). BMW Group Belux levert ook direct sales voor het merk BMWi via agenten, alsook via andere kanalen zoals o.a. Fleet en Diplomatic Sales. In dat opzicht mogen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Sales, waaronder proefritten, accessoires en lifestyle producten, en offertes: op basis van de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst, waaronder precontractuele interactie.
 • Marketing, waaronder het vastleggen van leads, prospecten en het beheren van relaties met klanten: de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van marketing voor gelijkaardige aangekochte goederen & diensten, waaronder aanverwante evenementen, is gebaseerd op ons afgewogen belang om u aanverwante goederen en diensten aan te bieden en om een zo goed mogelijke relatie met onze klanten te behouden. We volgen een strategie van transparantie, en om deze redenen streven we ernaar om uw toestemming voor datzelfde doeleinde te vragen en te verkrijgen gedurende een overgangsperiode die eindigt in december 2019. De verwerking van uw persoonsgegevens voor de andere hierboven vermelde doeleinden, gebeurt op basis van uw toestemming.
 • Gepersonaliseerde marketing op basis van profiling/analytics: Hebt u hiervoor uw toestemming gegeven, dan mogen uw persoonsgegevens worden gebruikt om een individueel klantenprofiel aan te maken door middel van een statistische procedure. Dankzij dit profiel ontvangt u marketingcommunicatie die voor u relevant is.
 • Onderhoud en herstellingen: onder andere regelmatig onderhoud, herstellingen, carrosserie, airconditioning service, bandenservice, herstelling van ruiten, wintercheck, navigatie-updates. Dit gebeurt op basis van de noodzaak om een contract uit te voeren
 • Terugroepacties: om wettelijke verplichtingen na te komen.
 • Aftersales/ Dienst na verkoop: om u aftersales diensten te kunnen aanbieden, zoals de verkoop van onderdelen, garantie voor nieuwe en gebruikte wagens, BMW Road Assist (pech en ongeval), carwash, en verhuur van wagens. Deze verwerking gebeurt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van een contract, alsook op basis van ons gerechtvaardigde belang om de best mogelijke klantenrelatie te onderhouden en om aftersales diensten aan te bieden.
 • Financiële contracten en onderhoudscontracten: om offerteaanvragen te kunnen opmaken, of voor het verstrekken van een financieel contract of onderhoudscontract, of om contractbeheer uit te oefenen. Deze verwerking gebeurt omdat ze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, ook in de precontractuele fase, of omdat ze noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Verzekering van kwalitatieve producten en diensten van BMW, ontwikkeling van nieuwe producten en diensten: de gegevens die wij ontvangen via het leveren van diensten gebruiken voor de kwaliteitsgarantie van producten en diensten en productontwikkeling. Deze verwerking is gebaseerd op de afgewogen belangen om de hoge verwachtingen van onze klanten met betrekking tot de kwaliteit van onze huidige premiumproducten en -diensten in te lossen, alsook tegemoet te komen aan hun wensen op het gebied van nieuwe innovaties. Daarnaast kan BMW AG de gegevens die zij ontvangt via het leveren van diensten aan BMW Group Belux of haar erkende Concessiehouders (inclusief locatiegegevens) in gedepersonaliseerde vorm gebruiken voor de kwaliteitsborging van producten en diensten en voor productontwikkeling. Voor dit gebruik wordt uw informatie eerst gedepersonaliseerd zodat ze niet rechtstreeks met u in verband kan worden gebracht.
 • Klantondersteuning: Wij kunnen contactgegevens, gegevens over apparaten en voertuigen alsook gegevens over het gebruik van apparaten en diensten verwerken bij het leveren van klantondersteuning. Deze verwerking gebeurt op basis van de noodzaak tot uitvoering van een contract waaronder ook precontractuele interactie (met betrekking tot de goederen en diensten die u hebt gekocht), om wettelijke verplichtingen na te komen (inclusief met betrekking tot uw rechten als betrokkene) of op basis van ons afgewogen belang om onze klanten de best mogelijke goederen en diensten aan te bieden.

Connected Drive - Om digitale diensten in het voertuig te leveren
BMW Group Belux en BMW AG bieden de klant bepaalde voertuigspecifieke informatie en ondersteuning onder de naam “BMW ConnectedDrive”. Wij verwijzen u naar de privacy policy van BMW ConnectedDrive op onze website voor meer informatie.
Deze diensten zijn gebaseerd op uw toestemming, of om wettelijke verplichtingen na te komen (bv. nooddiensten).

BMW Connected App – Om digitale diensten met betrekking tot het voertuig te leveren via een mobiel apparaat
BMW AG ontvangt via deze diensten contactgegevens, locatiegegevens van het voertuig en het apparaat alsook gebruiksinformatie over apparaat en diensten. Wij verwijzen u naar de BMW Connected privacy policy voor meer informatie.

BMW Group Belux deelt uw gegevens alleen met BMW AG, BMW Concessiehouders en verbonden ondernemingen wanneer u hiervoor de toestemming hebt gegeven, tenzij we uw gegevens delen:

 • Om onze wettelijke verplichtingen na te leven, zoals bijvoorbeeld aansprakelijkheidsvereisten, of om de uitoefening van uw rechten als betrokken persoon te vergemakkelijken via het BMW Group Belux Contact Center.
 • Om u deze diensten aan te bieden, en in het bijzonder voor klantondersteuning via het BMW Group Belux Contact Center.

BMW Group Belux en BMW AG doen een beroep op een aantal dienstverleners om hen te helpen bij de levering van de opgegeven diensten en gebruiken. BMW AG stelt voor de meeste van deze gebruiken IT- en opslagdiensten ter beschikking van de verwerkingsverantwoordelijken en bewaart daarom de meerderheid van uw hiervoor vermelde gegevens in naam van de verwerkingsverantwoordelijken. Andere verwerkers die BMW Group Belux bijstaan, leveren IT-infrastructuur, IT-onderhoud en IT-diensten, alsook apps en digitale oplossingen. BMW Group Belux wordt ook bijgestaan door marketingbureaus en creatieve agentschappen voor klantenbeheer, marketing en evenementen.
Wanneer BMW Group Belux persoonsgegevens deelt of wanneer BMW Group Belux een beroep doet op dienstverleners, worden er overeenkomsten met passende maatregelen en waarborgen afgesloten voor het verwerken en delen van gegevens.
BMW is een wereldwijde onderneming. Uw persoonsgegevens kunnen ook toegankelijk zijn voor onze werknemers, agenten of aannemers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar voor één van de hiervoor genoemde doeleinden misschien minder strenge wetten inzake gegevensbescherming bestaan dan in de EER. We zorgen ervoor dat uw gegevens die toegankelijk zijn buiten de EER aan passende waarborgen worden onderworpen.
Bepaalde landen buiten de EER, zoals Canada en Zwitserland, werden door de Europese Commissie goedgekeurd aangezien zij adequate bescherming bieden, wat betekent dat er geen extra wettelijke veiligheidsmaatregelen nodig zijn. In landen zonder zulke goedkeuring, zoals India of Japan, vragen we uw toestemming voor gegevensoverdracht of voeren we de overdracht uit in overeenstemming met de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (de zogenaamde “Model Contract Clauses”. Deze contracten leggen gelijkaardige verplichtingen inzake gegevensbescherming op aan de ontvanger van de gegevens. In uitzonderlijke gevallen stelt de lokale wetgeving ons in staat om zulke overdrachten uit te voeren zonder dergelijke formaliteiten.
Overdracht aan derden
De door ons verzamelde persoonsgegevens, bv. in het kader van de levering van ConnectedDrive-diensten, mogen enkel in uw naam en met uw toestemming naar derden worden doorgestuurd (bv. om een rekeningrijden-verzekering af te sluiten).

BMW Group Belux houdt rekening met het principe van opslagminimalisatie bij de verwerking van uw persoonsgegevens, wat betekent dat we uw gegevens maar zo lang bijhouden als nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen en voor alle andere toegestane aanverwante doeleinden (bv. indien noodzakelijk in het kader van het verweer tegen een claim). Wanneer gegevens dus worden gebruikt voor twee doeleinden, bewaren we uw gegevens tot wanneer de langste periode is verlopen, maar zullen we stoppen met het gebruik voor het doel met de kortste periode zodra deze periode is verlopen.
We beperken de toegang tot uw gegevens tot die personen die hiervan op de hoogte moeten zijn in het kader van het doel.
Onze retentieperiodes zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en gegevens die niet langer nodig zijn, worden ofwel geanonimiseerd (geanonimiseerde informatie mag worden bijgehouden) of vernietigd.

We gebruiken een reeks veiligheidsmaatregelen, inclusief versleutelings- en authenticatiehulpmiddelen, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te helpen beschermen en behouden.
Wij doen er samen met onze dienstverleners, onderaannemers en zakenpartners alles aan om de fysieke, elektronische en procedurele waarborgen te behouden om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming. Wij maken gebruik van veiligheidsmaatregelen zoals:

 • strikte toegangsregels tot uw gegevens op 'need to know'-basis en enkel voor de opgegeven doeleinden;
 • overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm;
 • opslag van zeer vertrouwelijke gegevens (bv. kredietkaartgegevens) enkel in versleutelde vorm;
 • firewalls in IT-systemen om toegang door onbevoegden te vermijden, bv. van hackers, en de toegang tot IT-systemen permanent te monitoren om misbruik van persoonsgegevens op te sporen en te stoppen;
 • beheer van inbreuken en incidenten (info systeem voor veiligheidsmanagement);
 • organisatorische maatregelen voor personeel dat persoonlijke gegevens verwerkt
 • asset management;
 • cryptografiepolicy;
 • fysische en milieuveiligheid;
 • operationeel risicomanagement;
 • communicatie veiligheidsmanagement;
 • gegevensbeschermingseffectenbeoordelingen (“Data Protection Impact Assessment, of DPIA);
 • beheer van bedrijfscontinuïteit.

Indien we u een wachtwoord hebben bezorgd (of indien u er één hebt gekozen) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze website of andere portalen, apps of diensten onder ons beheer, moet u dit wachtwoord vertrouwelijk houden en alle andere veiligheidsprocedures waarover we u informeren, naleven. Gelieve uw wachtwoord met niemand te delen.

Beveiliging locatiegegevens
Bepaalde diensten zijn enkel toegankelijk indien u uw locatie of die van uw voertuig opgeeft. Wij nemen de vertrouwelijkheid van die locatiegegevens zeer ernstig.
De volgende maatregelen worden getroffen voor locatiegegevens (waaronder informatie die toegankelijk is als onderdeel van het onderhoudsproces):

 • Worden enkel bijgehouden in een vorm die met u of uw voertuig in verband kan worden gebracht zolang als nodig is om het doel na te leven.
 • Worden enkel verkregen of geraadpleegd in die vorm indien dit noodzakelijk is om de gevraagde service te leveren of indien wij bij wet verplicht zijn om deze gegevens bij te houden en/of ter beschikking te stellen (en indien wij ertoe verplicht worden om deze gegevens vrij te geven aan wetshandhavingsinstanties of andere derden, zullen we u hierover informeren, tenzij dit het voorkomen of opsporen van een misdrijf zou schaden of dit niet is toegestaan).
 • Locatiegegevens over voertuigen en apparaten zijn niet gekoppeld tenzij dit noodzakelijk is om de gevraagde dienst te leveren.
 • Elk ander gebruik van de locatiegegevens voor analysedoeleinden gebeurt met geanonimiseerde gegevenssets.

Wij en de BMW Concessiehouder hebben toegang tot de locatiegegevens van het voertuig en BMW AG heeft toegang tot de locatiegegevens van het toestel via de diensten die ze leveren (bv. ConnectedDrive).
U ontvangt een gedetailleerde beschrijving van de locatiegegevens die wij ontvangen om een bepaalde, op locatiegegevens gebaseerde dienst te kunnen leveren op het moment dat u het voertuig aankoopt of de dienst of app activeert of configureert (bv. ConnectedDrive).

 

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan eerst contact op met ons BMW Group Belux Contact Center.
Daarnaast kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke Data Protection Officer.

Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u die te allen tijde intrekken. Wij beëindigen dan onmiddellijk deze gegevensverwerking. Om technische redenen kan het evenwel tot 48 uur duren voor deze intrekking volledig verwerkt is in de verschillende databases en systemen. Voor communicatie die per post verstuurd wordt, worden zowel de toestemming als de intrekking ervan pas verwerkt tegen de eerstvolgende planningscyclus.

Recht van inzage (art. 15 GDPR)
U kunt op elk ogenblik informatie vragen over de gegevens die wij over u bezitten. Deze informatie omvat de door ons verwerkte gegevenscategorieën, de doeleinden waarvoor we ze verwerken, de bron van de gegevens indien we ze niet rechtstreeks van u hebben gekregen en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie wij uw gegevens hebben doorgegeven. U kunt van ons een gratis kopie krijgen van uw gegevens die onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Indien u extra kopieën wenst, behouden we ons het recht voor om die extra kopieën aan te rekenen.

Recht op rectificatie (art. 16 GDPR)
U kunt vragen dat wij uw gegevens verbeteren. We zullen de gepaste maatregelen treffen om, op basis van de meest recente informatie waarover wij beschikken, de juistheid, volledigheid, tijdigheid en relevantie van de gegevens die we hebben te garanderen.

Recht op gegevenswissing (art. 17 GDPR)

U kunt vragen dat we uw gegevens wissen indien de wet dit vereist. In overeenstemming met art. 17 van de GDPR zou dat het geval kunnen zijn wanneer:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u uw toestemming waarop de verwerking berust intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Voor zover verwerking niet nodig is:

 • voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting;
 • vooral met betrekking tot de bij wet vereiste retentieperiodes;
 • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR)
U kunt vragen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken indien:

 • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan;
 • wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan die van u.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 GDPR)
Indien technisch haalbaar zullen uw gegevens op uw vraag worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij. Dit recht is voor u beschikbaar voor zover de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; en enkel voor de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd. In plaats van een kopie te ontvangen van uw gegevens, kunt u ook vragen dat wij de gegevens rechtstreeks doorgeven aan een andere, door u opgegeven verwerker.

Recht van bezwaar (art. 21 GDPR)
U kunt om met uw specifieke situatie verband houdende redenen op elk ogenblik bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze gegevensverwerking betrekking heeft op uw toestemming of op onze legitieme belangen of op die van derden. In dat geval zullen we stoppen met de verwerking van uw gegevens. Dit laatste is niet van toepassing indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen of indien wij uw gegevens nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U oefent deze rechten uit mits bepaalde uitzonderingen ter bescherming van het openbaar belang (bv. misdrijven voorkopen of opsporen) en onze belangen (bv. behoud van wettelijk privilege). Oefent u deze rechten uit, dan zullen we, in de meeste gevallen, binnen één maand nagaan of u hier recht op hebt.
Bent u niet tevreden met ons gebruik van uw gegevens of onze reactie op de uitoefening van deze rechten dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthouder inzake gegevensbescherming. Het Belgische toezichthoudende orgaan voor gegevensbescherming is de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, of Privacycommissie).

BMW Group Belux Contact Center
Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens of deze privacy policy, dan neemt u het best eerst contact op met ons BMW Group Belux Contact Center, dat bereikbaar is van maandag tot vrijdag van 8.30-21 uur, en op zaterdag van 10 tot 16 uur. Buiten deze uren kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Het Contact Center is ook bereikbaar via mail of per gewone post.

Contactgegevens van het BMW Group Belux Contact Center:


Tel.: +32 (0)3 890 50 02
contact.be@bmw.be
Lodderstraat 16
B-2880 Bornem (België)

 

 

Daarnaast kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke Data Protection Officer van BMW Group Belux via data-protection-officer@bmw.be, of per gewone post: Lodderstraat 16, B-2880 Bornem (België).