BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid milieubescherming klimaatbescherming

DUURZAAMHEID BIJ BMW.

DUURZAAMHEID BIJ BMW.

  Met een consequente duurzaamheidsstrategie zet de BMW Group nieuwe maatstaven in de autosector.

  Voor de BMW Group gaat rijplezier veel verder dan mobiliteit. Duurzaamheid is voor ons een kernthema waarover we geen compromissen sluiten. Integendeel: we gaan de toekomst tegemoet met een volledig nieuwe en consequente strategie die niet alleen verder gaat dan onze directe invloed, maar ook duurzaamheid naar een volledig nieuw niveau tilt.
  In de afgelopen jaren en decennia hebben we al belangrijke normen gesteld voor de milieubalans van onze voertuigen – van de gebruikte hulpbronnen over het energieverbruik tot het recyclingaandeel. In de komende jaren zullen we onze uitgebreide elektrificatiestrategie continu uitbreiden en in 2023 een elektrisch gamma van 25 modellen aanbieden.
  De doelstelling van klimaatneutraliteit en van emissievrije mobiliteit kan echter alleen worden bereikt door een groot aantal elektrische aandrijftechnologieën. Daarom, en om nog meer flexibiliteit te bereiken ten aanzien van de behoeften van onze klanten, zullen we onze inzet voor de ontwikkeling van brandstofcellen op waterstof in een technologieneutrale aanpak voortzetten. Op de IAA 2019 presenteerden we al de BMW i Hydrogen NEXT. Als volgende stap zullen we in 2022 een beperkte reeks van de BMW i Hydrogen NEXT voorstellen. Zo gaan we stap voor stap op weg naar een duurzame en emissievrije toekomst.

  Meer lezen
  WIJ MAKEN GEEN DUURZAAMHEID BIJ BMW. WIJ MAKEN BMW DUURZAAM.
  Oliver Zipse – Voorzitter van de Raad van Bestuur van BMW AG
  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie waardeketen

  KOERSBEPALENDE WAARDEKETEN.

  Wij weten hoe we duurzaamheid holistisch moeten zien. We houden er al bij de ontwikkeling en productie van onze wagens rekening mee. Ons doel is een duurzame waardeketen die gebruikmaakt van gerecycleerde en hernieuwbare grondstoffen, ook wat betreft de energievoorziening. Zover zijn we nog niet, maar op de weg ernaartoe hebben we al belangrijke successen geboekt. Niet alleen de omgang met natuurlijke hulpbronnen, maar ook de vermindering van CO2-emissies speelt voor het bedrijfsmodel van de BMW Group een centrale rol. Door het toenemende aandeel van geëlektrificeerde modellen en de energie- en hulpbronnenintensieve productie van hun hoogspanningsaccu moeten met het oog op de vermindering van CO2 in de waardeketen bijzonder ingrijpende maatregelen integreren. Daartoe zal de BMW Group onder andere de CO2-voetafdruk van de materiaaltoeleveringsketen als gunningscriterium voor leveranciers hanteren en daarmee als eerste autoconstructeur met concrete CO2-doelstellingen voor zijn toeleveringsketen een voortrekkersrol vervullen. Als we dat niet zouden doen, zou de toenemende elektrificatie leiden tot een sterke stijging van de CO2-uitstoot in de toeleveringsketen. We zetten de ommekeer in en hebben ons tot doel gesteld de CO2-uitstoot in de toeleveringsketen in 2020 met 20% te verminderen ten opzichte van 2019.

  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie

  PRODUCTIE OPNIEUW UITGEVONDEN.

  Met de ondertekening van het milieuprogramma van de Verenigde Naties in 2001, de International Declaration on Cleaner Production, hebben we ons ertoe verbonden de milieueffecten en het gebruik van hulpbronnen in onze wereldwijde productie zo laag mogelijk te houden. Met zijn vestigingen en fabrieken is de BMW Group nu al de maatstaf voor efficiënt gebruik van hulpbronnen wat betreft lage CO2-emissies. Want we willen niet alleen onderdeel zijn van een duurzame toekomst, maar ook de drijvende kracht erachter. Voor 2030 stellen we onszelf daarom voor de hele sector de hoogste doelen. Om onze verregaande maatregelen te controleren en te analyseren hebben we op alle bestaande productielocaties beheerssystemen ingevoerd die voortdurend verder worden ontwikkeld en geoptimaliseerd. Zo zorgen we ervoor dat de effectiviteit van onze normen en voorschriften gecontroleerd kan worden.
  Behalve met het voortdurende en steeds uitgebreidere gebruik van hernieuwbare energie en duurzame grondstoffen in onze productie maken we ook met onze recyclageprocessen belangrijke keuzes. Zo wordt vandaag 90% van het afval dat ontstaat bij onze wereldwijde productie van 2,5 miljoen wagens per jaar gerecycleerd. We blijven eraan werken om de lat nog hoger te leggen.

  GEBRUIK VAN DUURZAME MATERIALEN

  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid hout FSC certificaat

  FSC-gecertificeerd hout.

  De BMW Group werkt nauw samen met de Forest Stewardship Council (FSC) en werkt actief aan verantwoord en duurzaam bosbeheer, mits aan de strenge normen wordt voldaan. Zo bestaat de sierlijst van het instrumentenbord van de BMW i3 bijvoorbeeld uit FSC-gecertificeerd eucalyptushout.
  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid kenaf

  Kenaf.

  Kenaf is een plant uit de kaasjeskruidfamilie, waarvan de vezel veelzijdig economisch bruikbaar is. Het interieur van de BMW i3 bestaat voor 30% uit kenaf en bepaalt daarmee de norm in de autoproductie voor een duurzaam gebruik van hulpbronnen.
  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid natuurrubber

  Natuurrubber

  Als eerste autoconstructeur ter wereld begint de BMW Group ermee zijn wagens uit te rusten met banden van duurzaam geteeld natuurlijk rubber. De BMW X5 xDrive45e plug-in-hybride wordt (brandstofverbruik gecombineerd: 1,7 – 1,2 l/100 km (WLTP), 2,1 – 1,6 l/100 km (NEDC); stroomverbruik gecombineerd: 27,7 – 24,3 kWh/100 km (WLTP), 25,2 – 23,5 kWh/100 km (NEDC); CO2-emissie gecombineerd: 39 – 27 g/km (WLTP), 47 – 37 g/km (NEDC)) bij 22"-banden standaard geleverd met banden waarvan het aandeel natuurlijk rubber volgens strenge milieu- en sociale normen werd geteeld en FSC-gecertificeerd is. De BMW Group werkt hiervoor exclusief samen met het merk Pirelli. Samen met vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en de sector van de natuurlijkerubberverwerking hebben we hiervoor in 2019 het onafhankelijke Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) opgericht. Het doel is om de hele waardeketen van natuurlijk rubber controleerbaar duurzaam te maken.
  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid Econyl

  Econyl.

  Het recycleren van primaire materialen is een belangrijke maatregel voor totale duurzaamheid bij de BMW Group. Het gebruik van Econyl is een goed voorbeeld van gerecycleerde producten die aan onze premiumeisen voldoen. Econyl is een nylongaren dat met een speciaal proces uit nylonafval wordt gewonnen en bijvoorbeeld wordt gebruikt bij de productie van tapijten. Het wordt bij ons al toegepast in de vloerbekleding en in de voetmatten van de BMW iX.
  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid aluminium

  Aluminium.

  Aluminium is binnen de BMW Group naast staal de belangrijkste grondstof voor de productie. De hele waardeketen is dan ook van overeenkomstige hoge waarde op vlak van hulpbronnen- en energie-efficiëntie. Als oprichtend lid van het Aluminium Stewardship Initiative (ASI) engageert de BMW Group zich actief, bijvoorbeeld in een certificeringsprogramma dat de naleving van duurzame normen bij grondstofleveranciers bewijst en stimuleert. Bovendien gebruiken we nu al tot 50% secundair aluminium in bepaalde onderdelen.

  RECYCLAGE ALS BEPALENDE FACTOR.

  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie recyclage

  Op de weg naar een duurzame, grondstofbesparende en toekomstbestendige productie is de recyclage van materialen een essentiële factor. Net als de intelligente planning van onze producten is ook het hergebruik van materialen in de vorm van gerecycleerde grondstoffen stevig verankerd in onze waardeketen.

  DUURZAAMHEID IN DE BMW iX.

  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie recyclage BMW iX

  De BMW iX is een wagen die nieuwe maatstaven stelt op het vlak van duurzaamheid. Zijn uitstoot van broeikasgassen over de hele levenscyclus is 45% lager dan bij een even krachtige SAV met dieselmotor. Dat komt door maatregelen zoals het gebruik van 100% hernieuwbare energiebronnen of de transparant aangekochte grondstoffen in de gehele toeleveringsketen. Door het alomvattende concept is duurzaamheid ook in de vorm van natuurlijke of gerecycleerde materialen overal in de BMW iX terug te vinden. Zo is het leder van het interieurdesign Suite gelooid met een natuurlijk olijfbladextract en dus vrij van chroomresten. De bedieningseenheden van de extra uitrusting ‘Clear & Bold’ zijn gemaakt van FSC-gecertificeerd hout; de vloerbekleding en de voetmatten van Econyl.

  RECYCLINGPRODUCTEN.

  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie recyclage recyclingproduct

  Overal waar het technisch, ecologisch en economisch verantwoord en haalbaar is, gebruiken we gerecycleerde en hernieuwbare grondstoffen – en willen we hun aandeel tegen 2030 aanzienlijk verhogen. Voor onze twee belangrijkste bronnen van aluminium met een factor 4-6 en een factor 2-5 voor staal. Vandaag al gebruiken we ongeveer 25% secundair staal, tot 50% secundair aluminium in bepaalde onderdelen en tot 20% secundaire thermoplasten. We vertrouwen op Life Cycle Engineering voor efficiënte recycling, want het gebruik van secundair materiaal vermindert de CO2-voetafdruk aanzienlijk.

  RECYCLAGE VAN ONZE AFGEDANKTE WAGENS.

  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie recyclage afgedankte wagens

  Ook als een BMW zijn laatste rit heeft gereden, blijft hij een belangrijk onderdeel van de waardeketen. Wij zien onze afgedankte wagens, hun afzonderlijke componenten en materialen niet als afval, maar als essentiële bron voor secundaire grondstoffen. Daarvoor hebben we in dertig landen en samen met onze nationale verkoopbedrijven de terugname van afgedankte wagens al geregeld en bieden we duurzame recyclage aan in wereldwijd meer dan 3.000 inzamelpunten. We willen er vooral voor zorgen dat onze elektrische voertuigen op transparante wijze worden hergebruikt. Elektromobiliteit kan op lange termijn niet alleen afhankelijk zijn van primaire materialen, waardoor de onderliggende stroom van hulpbronnen moet veranderen. Zo hebben onze klanten bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun wagen bij het recyclage- en demontagecentrum (RDZ) in München in te leveren. Daar vindt behalve de overname van afgedankte wagens ook de continue ontwikkeling plaats van nieuwe concepten en maatregelen om onze recyclingprocessen voortdurend verder te ontwikkelen.

  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid energie

  EFFICIËNTE ENERGIEWINNING

  De BMW Group heeft onmiddellijk invloed op de CO2-emissies van zijn eigen fabrieken en vestigingen en is daar al de maatstaf voor efficiënt gebruik van hulpbronnen. Tegen 2030 willen we de CO2-uitstoot van onze vestigingen met 80% verminderen. Sinds 2020 gebruiken we daarvoor al onze externe elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. En vanaf 2021 zullen onze fabrieken en locaties volledig klimaatneutraal worden door enerzijds het totale energieverbruik te verlagen en anderzijds alleen nog hernieuwbare energie te gebruiken, die we grotendeels zelf produceren. Hiervoor investeren we consequent in de optimale energie-efficiëntie van onze locaties en testen we ter plaatse de beste manier om energie te produceren, zoals waterstof, biogas, biomassa of geothermische energie. Een belangrijke rol kan daarbij op geschikte locaties ook het gebruik van groene waterstof spelen, waarvan we de efficiëntie bij de warmteproductie momenteel in een proefinstallatie onderzoeken. Tegelijkertijd optimaliseren we de energie-efficiëntie van onze productie: we verminderen de behoefte aan verwarming door meer restwarmte uit processen te hergebruiken en thermische circuits te beveiligen. Door het gebruik van digitale middelen zoals Data Analytics verminderen we het stroomverbruik dankzij intelligente besturing en beperken we tegelijkertijd de hoeveelheid restproducten.

  DIEPGEWORTELDE DUURZAAMHEID IN ONZE PRODUCTIEFABRIEKEN.

  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie fabriek Leipzig

  Fabriek van de BMW Group in Leipzig.

  Hier hangt efficiëntie in de lucht – de fabriek van BMW Group in Leipzig is een van de modernste en duurzaamste autofabrieken ter wereld. Hier worden sinds 2013 wagens met elektrische aandrijving en lichtgewicht koetswerken van CFK geproduceerd. Als eerste autofabriek in Duitsland werkt de fabriek voor een substantieel deel met elektriciteit die is opgewekt met vier eigen windturbines. Met het innovatieve accupark van zo'n zevenhonderd BMW i3 hoogspanningsaccu's nemen we heel wat maatregelen voor een grondstofbesparende en energie-efficiënte productie. Enerzijds zijn we constant bezig om de levensduur van de accu's te verlengen. Anderzijds slaat het accupark overtollige energie van de windturbines op en draagt het op zijn beurt bij aan de stroomvoorziening als de turbines onvoldoende elektriciteit leveren. Daarmee dragen we bij aan de stabiliteit van het openbare elektriciteitsnet.

  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie fabriek Dingolfing

  Fabriek van de BMW Group in Dingolfing.

  Koploper dankzij radicale maatregelen: als grootste Europese autofabriek van de BMW Group heeft de fabriek in Dingolfing door middel van innovatieve fabricagetechnologieën en productiesystemen de afgelopen tien jaar zowel het gebruik van grondstoffen als de emissies met een derde verminderd. Een mijlpaal in het verlagen van het energieverbruik is de nieuwe energiecentrale voor zeer efficiënte opwekking van energie en warmte met behulp van warmtekrachtkoppeling (WKK). De centrale zet gas om in stroom en gebruikt de daarbij ontstane warmte als energiebron. Dankzij de WKK-installatie en een van de grootste fotovoltaïsche dakinstallaties van Duitsland voldoet de fabriek zelf aan de helft van haar elektriciteitsbehoefte. In de rest van de behoefte wordt voorzien met groene stroom van externe energieleveranciers. Vooral bij het afval- en afvoerbeheer zijn de eisen van duurzaamheidsstrategie voor het hele bedrijf hoog. Ook op dit gebied behaalt de fabriek in Dingolfing topwaarden, dankzij efficiënte recyclagemaatregelen zoals de innovatieve persfabriek met een recyclagepercentage van maar liefst 99,8%.

  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie fabriek Shenyang

  Fabriek van de BMW Group in Shenyang.

  Meer innovaties, minder emissies. Voor onze productielocaties in Europa en Brazilië gebruiken we al uitsluitend energie uit hernieuwbare bronnen. In 2018 hebben we de krachtigste fotovoltaïsche installatie van de BMW Group tot nu toe, met een piekvermogen van 15,1 megawatt, aangesloten op onze fabrieken in Shenyang.

  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid project

  VERANTWOORDELIJKHEID IS ONZE DRIJFVEER.

  Met projecten als “Cobalt for Development” voeren we onze duurzaamheidsstrategie stap voor stap door in onze omgeving en daarmee in alle schakels van onze waardeketen. Met onze richtlijnen, maar ook door ondersteuning en financiering kunnen we ervoor zorgen dat ook onze partners in de toeleveringsketen consistent voldoen aan onze hoge sociale en milieunormen.

  ONZE HOOGSPANNINGSACCU’S: EEN SUCCESVERHAAL.

  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid accu

  Hergebruik van onze accucellen.

  Efficiënt tot de laatste volt: Wij nemen wereldwijd alle gebruikte BMW hoogspanningsbatterijen terug – ook wanneer dit niet wettelijk verplicht is. onze voertuigaccu's doen in hun tweede leven dienst in stationaire energieopslagsystemen waarmee we onze locaties wereldwijd geleidelijk uitrusten. Zo integreren we hernieuwbare energie in het elektriciteitsnet, verhogen we de netwerkstabiliteit en verlagen we de energiekosten voor verbruikers. Daarmee komen we dichter bij ons doel van een lokaal CO2-vrije productie. Het beste voorbeeld daarvoor is de fabriek van de BMW Group in Leipzig, met een accupark van zo'n zevenhonderd BMW i3-accu's. Als bufferopslag voor hernieuwbare energie helpen ze bij het opslaan van overtollige windenergie en integreren ze die weer in het elektriciteitsnet. Daarnaast verlagen ze de energiekosten voor de productie.

  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid accu recyclage

  Recyclage van onze accucellen.

  Voor accu's die ook niet meer voor stationaire opslag gebruikt kunnen worden, bereiken we een constant groeiend recyclagepercentage. Daardoor ontstaan kwalitatief bijzonder hoogwaardige recyclaten voor de nieuwe productie van onze lithium-ionaccu's. Samen met de Duitse recyclingspecialist Duesenfeld hebben we een methode ontwikkeld waarmee een recyclingniveau tot 96% van de materialen - waaronder grafiet en elektrolyten - kan worden bereikt. Momenteel blijven na het proces enkel nog met elektrolyten behandelde thermoplasten over.

  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid accu leverancier

  Grondstofefficiëntie bij onze leveranciers.

  Al voor de productie toekomstgericht: als pionier op het gebied van duurzaamheid is onze strategie ook voor onze leveranciers belangrijk – en daar maken wij gebruik van. Met onze celfabrikanten hebben we contractueel afgesproken dat bij de externe productie van onze vijfde generatie batterijcellen uitsluitend een groene stroom gebruikt wordt. Dat zal tot 2030 leiden tot een besparing van in totaal ongeveer 10 miljoen ton CO2, wat overeenkomt met ongeveer de hoeveelheid CO2 die een miljoenenstad als München per jaar uitstoot. Als deelnemers aan het Carbon Disclosure Project (CDP) ondersteunen we onze leveranciers bij het nemen van maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen en het aandeel hernieuwbare energie te vergroten.

  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid mobiliteit CO2 voetafdruk
  BMW elektromobiliteit BMW duurzaamheid mobiliteit

  OP WEG NAAR DUURZAAMHEID: STEDELIJKE MOBILITEIT.

  Ons doel is om altijd 100% te geven – vooral als het om duurzaam rijplezier gaat. Wij zijn met onze bedrijfsdoelstellingen en de implementatie daarvan baanbrekend in de auto-industrie. Met het grootste aanbod van geëlektrificeerde modellen wereldwijd maken wij die duurzaamheid ook bereikbaar voor onze klanten. 

  Om in stedelijke milieuzones zo emissievrij mogelijk te kunnen rijden hebben wij de BMW eDrive Zones ontwikkeld. Uw BMW plug-in-hybride herkent helemaal automatisch wanneer u een milieuzone of een gelijkaardige lage-emissiezone inrijdt en schakelt zelfstandig over naar een lokaal emissievrije, zuiver elektrische aandrijving. Voor elke elektrisch afgelegde kilometer verzamelt u via het premieprogramma BMW Points punten, in de specifieke eDrive Zones zelfs twee keer zo veel. U kunt ze raadplegen en beheren in de My BMW App*. De BMW Points kunnen vervolgens in nuttige premies, zoals gratis laadquota, worden omgezet.

  Ik wil meer te weten komen over duurzaamheid bij de BMW Group.

  BMW i Vision Circular visiewagen 2021

  DE BMW i VISION CIRCULAR.

  Re:think, re:duce, re:use en re:cycle. De BMW i Vision Circular is volledig volgens de principes van de circulaire economie ontworpen. De compacte, volledig elektrische visiewagen met focus op duurzaamheid en luxe biedt zo een fascinerende blik in het jaar 2040.
  Financieringsopties voor elektrische BMW wagens en BMW plug-in-hybrides

  AANBIEDINGEN VOOR ELEKTRISCHE BMW WAGENS EN BMW PLUG-IN-HYBRIDES.

  Elektrisch rijplezier op maat: met het BMW Electrify Program krijgt u aantrekkelijke totaalpakketten voor leasing, financiering, verzekering en diensten voor wagens – en dat speciaal voor elektrische BMW wagens en BMW plug-in-hybrides. Ontdek welk pakket het best bij uw persoonlijke elektromobiliteit past.