WAARDEBEHOUD IN GEVAL VAN TOTAAL VERLIES OF DIEFSTAL.

GAP Verzekering.

De GAP verzekering(1) of voluit de Guaranteed Asset Protection, is een supplementaire dekking aan de Geïntegreerde Verzekering en de dienst BMW Protection, die door professionelen met een Renting contract of een Huur Lange Termijn kan onderschreven worden.


De GAP verzekering dekt het waardebehoud in geval van totaal verlies of diefstal en is onderschreven bij de verzekeraar Allianz.


De BMW Protection dekt in deze gevallen de openstaande boekwaarde op moment van schadegeval. De GAP verzekeraar zal aan de Klant het verschil betalen tussen:


-Gedurende de eerste 24 maanden, het Geïnvesteerd Kapitaal en het Resterend Kapitaal ten bedrage waarvan BMW Financial Services afstand doet van verhaal


-Vanaf de 25ste maand tot de 60ste maand, het Geïnvesteerd Kapitaal minus de toegepaste afschrijving, zijnde 1% per verstreken contractuele maand, en het Resterend Kapitaal ten bedrage waarvan BMW Financial Services afstand doet van verhaal.


De dekking kan evenals de BMW Protection afgesloten worden voor zowel nieuwe voertuigen, alsook voor voertuigen “BMW Premium Selection”. 

Read more
GAP

  • Bij de aanbieding van de GAP verzekering treedt BMW Financial .Services op als verbonden verzekeringsagent (ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 16.500 A) van Allianz Benelux NV, verzekeringsonderneming erkend onder FSMA-nummer 0097. Merk op dat BMW Financial Services niet adviseert op grond van een verplichting tot een onpartijdige analyse. Indien u klachten heeft met betrekking tot de verzekeringsbemiddelingsdiensten van BMW Financial Services Belgium NV, kan u zich wenden tot de Ombudsman voor de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel: +32 (2) 547 58 71; Fax: +32 (2) 547 59 75; Email: info@ombudsman.as).