BMW EfficientDynamics verbruik en emissie

VERBRUIK EN EMISSIE.

BMW EfficientDynamics: Details over de testprocedures voor brandstofverbruik en CO2-emissie en over dieseltechnologie.

Het brandstofverbruik en de CO2-emissie van nieuwe wagens wordt berekend met behulp van een gestandaardiseerde procedure. In september 2018 werd de tot dan toe geldende New European Driving Cycle (NEDC) vervangen door een meer op de dagelijkse praktijk afgestemde rijcyclus met de naam WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Daarnaast wordt de emissietest RDE (Real Driving Emissions) gebruikt, die de uitstoot van schadelijke stoffen direct op de weg meet. Met de nieuwe testprocedures kunnen consumenten het brandstofverbruik en de emissie van hun wagen in de toekomst nog beter beoordelen. Op deze pagina vindt u bovendien nuttige informatie over de duurzaamheid en efficiëntie van dieselmotoren.

Meer lezen
VERBRUIK EN EMISSIE. BMW EfficientDynamics: Details over de testprocedures voor brandstofverbruik en CO2-emissie en over dieseltechnologie.

5 FEITEN OVER DE WLTP-TESTPROCEDURE.

 • 01 De nieuwe wettelijke WLTP-verbruiksmeting sluit beter aan bij de praktijk.
 • 02 De tests duren langer en worden bij hogere snelheden met een dynamischer verloop afgelegd.
 • 03 De normwaarden van de nieuwe testprocedure sluiten beter aan bij het werkelijke verbruik.
 • 04 De gegevens bieden meer transparantie met betrekking tot de te verwachten brandstofkosten.
 • 05 De WLTP-testprocedure werd stapsgewijs ingevoerd vanaf 01/09/2017.

WLTP-TESTPROCEDURE.

Nauwkeurige testprocedure voor waarden die zo dicht mogelijk bij de realiteit aanleunen voor brandstofverbruik en CO2-emissie.

De WLTP-testprocedure is gebaseerd op wereldwijd verzamelde, reële rijgegevens, waardoor de gemeten waarden ook dichter bij de werkelijkheid aanleunen. Dit betekent onder andere geherdefinieerde, aanzienlijk strengere testomstandigheden en hogere snelheden, en een aanzienlijk langere testduur (30 in plaats van 20 minuten).
Voor een preciezere berekening van de CO2-emissie houdt de testprocedure rekening met de standaarduitrusting en de opties van een wagen. Dit resulteert voor elk voertuigtype in twee waarden: afhankelijk van de aerodynamica, het gewicht en de rolweerstand de laagst mogelijke en hoogst mogelijke normwaarde voor brandstofverbruik. De WLTP-procedure helpt u om het verbruik en de CO2-uitstoot van een wagen beter in te schatten. Bij een concrete voertuigconfiguratie wordt de individuele normwaarde direct weergegeven. Ook bij deze testprocedure zijn afwijkingen bij het gebruik in de praktijk nog steeds mogelijk. Het dagelijkse verbruik en de CO2-uitstoot blijven los daarvan afhankelijk van de verschillende topografische, klimatologische en persoonlijke rijomstandigheden. Ook de verkeerssituatie, de actuele belasting en het gebruik van bijvoorbeeld de airconditioning hebben een invloed. Zeker is: de testomstandigheden zijn realistischer dan voorheen, wat betekent dat op papier een hoger verbruik en CO2-waarden of lagere rijbereiken voor elektrische voertuigen te verwachten zijn. Dit heeft echter geen negatief effect op het reële verbruik of het rijbereik. Bovendien werkt de BMW Group voortdurend aan nieuwe technologieën om het brandstofverbruik en het rijbereik verder te verbeteren.
Alle wagens van de BMW Group die in de EU28+ besteld kunnen worden zijn goedgekeurd volgens de WLTP-procedure.
In Duitsland bepaalt de wetgever echter dat de met de WLTP-methode gemeten waarden eerst weer teruggerekend naar NEDC-waarden moeten worden vermeld. Hiervoor heeft de Europese Commissie een correlatieprocedure ontwikkeld die voor alle autoconstructeurs even bindend is.
Deze fase moet de omschakeling vereenvoudigen. De duur hangt af van de betreffende nationale wetgeving en varieert dus van land tot land.
Vanaf september 2018 zullen alle autoconstructeurs wettelijk verplicht zijn om alle voertuigen die in de EU, Zwitserland en Turkije, Noorwegen, Liechtenstein en Israël (EU28+) worden verkocht volgens de WLTP-procedure te testen.
Vanaf januari 2021 moeten in alle landen die de EU-regelgeving inzake voertuigregistratie aannemen alle voertuigen met WLTP-waarden vermeld en meegedeeld worden.

Meer lezen

WLTP VERGELEKEN MET NEDC.

Lees meer over de verschillen tussen de oude en de nieuwe testprocedure.

Testprocedure
NEDC
WLTP

REAL DRIVING EMISSIONS (RDE).

Realistische meting van de uitstoot van schadelijke stoffen tijdens het rijden op de weg.

Sinds midden mei 2016 zijn RDE-metingen (“Real Driving Emissions”) verplicht voor alle autoconstructeurs in de EU, Zwitserland en Turkije, Noorwegen, Liechtenstein en Israël. Deze RDE-tests meten de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals fijnstof (partikels) en stikstofoxiden (NOx), direct op de weg. Zo worden gemiddelde emissiewaarden bepaald, die ook in het dagelijkse verkeer te verwachten zijn.
Om de uitstoot van schadelijke stoffen in dagelijkse omstandigheden nog verder terug te dringen, past de BMW Group in haar modellen verschillende technologieën toe om de uitstoot van uitlaatgassen te verminderen.
BMW BluePerformance maatregelen verminderen bijvoorbeeld de uitstoot van stikstofoxiden bij dieselmotoren. Met de invoering van de nieuwe generatie 6-cilinder dieselmotoren wordt vanaf 2020 de opslagkatalysator dicht bij de motor vervangen door een nog krachtiger SCR-systeem dicht bij de motor. Daardoor wordt de NOx-omzetting vooral in de stad nog verbeterd. Bovendien levert een tweede SCR-katalysator zoals voorheen in de onderzijde van de wagen ondersteuning. Die beschikt afhankelijk van de wagen over een eigen AdBlue®-dosering.
De BMW Group heeft als eerste autoconstructeur de combinatie van NOx-opslagkatalysator en SCR-systeem in serieproductie geïntroduceerd. Met de dubbele AdBlue®-dosering zet BMW opnieuw maatstaven bij de uitlaatgasreiniging en vermindering van schadelijke stoffen.
Bovendien zijn dieselvoertuigen sinds 2006 standaard uitgerust met partikelfilters om fijnstof te verminderen. Ook voor de benzinemodellen worden nu overal speciale partikelfilters ingezet.
BMW produceert al sinds 01/10/2020 enkel nog EU6d-wagens – dus al 3 maanden voor de wettelijk verplichte datum op 01/01/2021. De Euro 6d-emissienorm legt in tegenstelling tot Euro 6c nu ook grenswaarden vast voor de hoeveelheid partikels en stikstofoxiden bij RDE-ritten.
De EU6d-goedkeuring garandeert dat uw wagen beantwoordt aan de momenteel strengste EU-grenswaarden voor uitstoot.

Meer lezen

MOTOREN MET BMW TWIN POWER TURBO-TECHNOLOGIE.

Krachtig en efficiënt: de BMW benzine- en dieselmotoren.

Innovatieve benzine- en dieselmotoren met de BMW TwinPower Turbo-technologie vormen het hart van elke BMW. Ze combineren de allernieuwste injectiesystemen, volledig variabele vermogenssturing en innovatieve turbocompressortechnologie.

Meer lezen
BMW EfficientDynamics BMW TwinPower Turbo benzinemotoren

BMW TwinPower Turbo benzinemotoren.

De innovatieve 3-cilinder benzinemotor met zijn buitengewone looprust, de 4-cilinder benzinemotor en de meermaals met de ‘Engine of the Year Award’ bekroonde BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor stellen de norm. In de nieuwste generatie toont de BMW EfficientDynamics motorenfamilie zich zuiniger, milieuvriendelijker en krachtiger dan haar voorgangers.
Om de efficiëntie en de dynamiek te verbeteren combineert dat innovatiepakket – een mijlpaal in de BMW EfficientDynamics strategie – de nieuwste injectietechnologieën en de volledig variabele klepsturing Valvetronic incl. dubbele VANOS, met een innovatieve turbocompressortechnologie. Het resultaat is een bijzonder efficiënte aandrijving, die de befaamde knowhow van BMW in motoren op indrukwekkende wijze tot uiting brengt.

Meer lezen
BMW EfficientDynamics BMW TwinPower Turbo dieselmotoren

BMW TwinPower Turbo dieselmotoren.

De BMW TwinPower Turbo dieselmotoren weerspiegelen de volgehouden toepassing van de BMW EfficientDynamics filosofie: de beste waarden op het vlak van zuinigheid, vermogen en loopcultuur met een laag verbruik combineren. Op het vlak van efficiëntie en dynamiek zijn ze boven alle twijfel verheven. Daarbij werken de BMW TwinPower Turbo 3-cilinder dieselmotoren (de ideale instapmotoren), de innovatieve BMW TwinPower Turbo 4-cilinder dieselmotoren en de bijzonder krachtige BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotoren zonder veel schadelijke stoffen uit te stoten en onderscheiden ze zich door hun lage wrijvingsverliezen. Zo staan ze garant voor maximaal rijplezier. De lichtgewicht, aluminium dieselmotoren van de BMW EfficientDynamics motorenfamilie beschikken over een turbocompressor met variabele turbinegeometrie. Een Common Rail directe injectie van de nieuwste generatie staat borg voor de injectie.

Meer lezen
BMW EfficientDynamics BMW dieselmotor detailaanzicht

BMW DIESELMOTOREN: GEAVANCEERD, DUURZAAM EN EFFICIËNT.

De diesel is niet alleen een belangrijke zuinige motor, hij is bovendien een innovatieve en uiterst efficiënte aandrijving die op duurzame wijze bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen. Dankzij de innovatieve AdBlue®-injectietechnologie daalt de stikstofuitstoot van moderne BMW dieselwagens naar nul. Om de uitstoot van schadelijke stoffen nog verder te doen dalen worden bijkomende procedures voor uitlaatgasreiniging ingezet. Zo is de dieselmotor een al even efficiënte als duurzame aandrijvingsvorm voor bestuurders die regelmatig lange afstanden afleggen. Bij de BMW Group worden alle aandrijvingsvormen naast elkaar verder ontwikkeld en verbeterd.

WETENSWAARDIGHEDEN OVER DIESEL.

Duurzaamheid, zuinigheid of efficiëntie: er zijn vele goede redenen die voor moderne dieselmotoren spreken. Maar vaak ontbreken feiten en achtergrondinformatie. Vorm uzelf een beeld en ontvang hier een informatief overzicht over dieselaandrijving en de uitstoot van schadelijke stoffen.

Meer lezen
 • De diesel en het milieu

  De EU en heel wat andere staten wereldwijd hebben zich geëngageerd om het broeikasgas CO2 significant te reduceren. Bij het bereiken van dit klimaatdoel speelt de dieselmotor een belangrijke rol, want dieselwagens kunnen op basis van hun lagere verbruik een goede CO2-balans voorleggen. Zo produceert bijvoorbeeld een diesel die aan de EU-norm Euro 6 beantwoordt ongeveer 15% minder CO2 dan een vergelijkbare benzinemotor. Tegen deze achtergrond hebben dieselwagens de laatste 20 jaar in Europa ongeveer 1.000.000.000 ton CO2 uitgespaard. En dankzij partikelfilters, die bij BMW als sinds 2006 standaard gebruikt worden, is het aandeel fijnstofemissies afkomstig van dieselmotoren vrijwel niet meer relevant.

 • Fijnstof en partikelfilter

  Met fijnstof worden alle verspreid in de lucht aanwezige vaste stoffen bedoeld. Natuurlijke bronnen zijn erosie, rookgassen, vulkaanuitbarstingen, maar ook pollen. Door de mens veroorzaakte bronnen zijn naast het wegverkeer het lucht- en scheepvaartverkeer en de industrie. Ongeveer 20% van het fijnstof wordt door auto's veroorzaakt, minder door uitlaatgassen dan door bandenslijtage en turbulentie. Dankzij de sinds 2006 bij de BMW Group standaard gebruikte partikelfilter veroorzaken de motoren van onze wagens vrijwel geen fijnstofuitstoot meer.

 • Wat is CO2 precies?

  Kooldioxide of koolstofdioxide is een broeikasgas dat bijvoorbeeld door de verbranding van steenkool, diesel, benzine, aardgas of hout ontstaat. In de natuur speelt het een belangrijke rol in de stofwisseling van heel wat dieren en planten. Wanneer er een teveel van is, draagt CO2 echter ook aanzienlijk bij aan het broeikaseffect en dus aan de klimaatverandering. In de EU is het verkeer verantwoordelijk voor zo’n 30% van de totale CO2-uitstoot; 72% daarvan is afkomstig van het wegverkeer. Zonder de diesel, die door zijn lagere verbruik minder CO2 uitstoot dan een benzinemotor, zouden de CO2-waarden aanzienlijk hoger liggen.

 • Wat betekent NOx?

  NOx is de verzamelnaam voor stikstofoxiden, de gasvormige oxiden van stikstof (N). Te hoge NOx-concentraties belasten de longen en kunnen planten beschadigen. Stikstofoxiden ontstaan bij het verbranden op hoge temperatuur van brandstoffen, maar ook van steenkool, olie, hout of afval. Tussen 1990 en 2017 is de NOx-uitstoot door het wegverkeer met meer dan 60% gedaald. Zo bedroeg het aandeel van het wegverkeer in de totale NOx-uitstoot in de EU ongeveer 37,5% in 2017. BMW gebruikt voor de reductie van stikstofoxiden een meerfasig proces, dat vandaag algemeen als uiterst effectief aanzien wordt. Daarbij hoort naast de uitstootreductie in de motor en in de uitlaatgasrecirculatie vooral de nabehandeling van de uitlaatgassen door een combinatie van NSC (NOx-opslagkatalysator = Nitrogen Oxide Storage Catalytic Converter) en een SCR-systeem (Selective Catalytic Reduction). De SCR-katalysator zet met behulp van de uitlaatgastemperatuur en de AdBlue®-injectie de giftige stikstofoxiden om in de niet-giftige componenten water en stikstof.
  In de nieuwe 6-cilinder dieselmotor van BMW wordt het tot nog toe gebruikte zeer effectieve nabehandelingssysteem voor uitlaatgassen bestaande uit NOx-opslagkatalysator, DPF en SCR onderin de wagen vervangen door een systeem met een nog hoger functiepotentieel. Een SCR-systeem dicht bij de motor (op de DPF) wordt uitgebreid met een SCR-systeem in de onderzijde van de wagen, om een zeer breed motorprestatiebereik van optimale NOx-omzetting te kunnen voorzien. Dat is ook de basis voor toekomstige emissienormen.

 • EU-emissienorm

  De EU-emissienorm legt de grenswaarden voor emissies vast afhankelijk van het type wagen en de motor. Nieuwe wagens moeten elk jaar aan strengere emissienormen beantwoorden om toegelaten te worden. Diesel- of benzinemotor: alle nieuwe wagens van de BMW Group beantwoorden aan de emissienorm Euro 6. De relevante emissieklasse van uw wagen voor de EG-typegoedkeuring vindt u op het modelcertificaat onder V9.

 • Milieuzones

  Om aan de EU-limieten voor schadelijke stoffen in zwaar belaste steden te voldoen en de luchtkwaliteit op lange termijn te verbeteren, zijn er in sommige Europese grootsteden milieu- of lage-emissiezones met verkeersbeperkingen. Daarin kan afhankelijk van het land gereden worden onder bepaalde voorwaarden zoals de uitgifte van speciale milieuvignetten of het voldoen aan bepaalde emissieklassen. Diesel- of benzinemotor: alle nieuwe wagens van de BMW Group beantwoorden aan de emissienorm Euro 6 en zijn dus toegelaten in de meeste Europese milieuzones.

 • Milieuvignet

  Het milieuvignet geeft informatie over de EU-emissieklasse van een wagen. Het is vereist in sommige Europese grootsteden zoals Berlijn om in milieuzones met emissiebeperkingen te mogen rijden. Momenteel ontvangen wagens afhankelijk van de hoogte van de uitstoot van schadelijke stoffen ofwel geen, een rood, een geel of een groen milieuvignet. De nieuwe wagens van de BMW Group beantwoorden altijd aan de emissienorm Euro 6 en ontvangen dus bij inschrijving het groene milieuvignet. Dat geeft u het recht om met uw nieuwe BMW te rijden in de meeste milieuzones in Europa.

BMW EfficientDynamics efficiënt rijden

EFFICIËNTER RIJDEN MET BMW EFFICIENT DYNAMICS.

BMW EfficientDynamics innovatieve technologieën van BMW EfficientDynamics

INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN VAN BMW EFFICIENT DYNAMICS.

FAQ – MEETPROCEDURE VOOR VERBRUIK EN EMISSIE.

Uw vragen. Onze antwoorden.

 • Wat is WLTP?

  De afkorting WLTP staat voor “Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”.
  Dit is een nieuwe testprocedure die sinds september 2018 voor alle voertuigen bij wet verplicht is om het brandstofverbruik en de CO2-emissiewaarden van een voertuig realistischer te bepalen. WLTP vervangt de tot nu toe geldende NEDC-procedure.
   

 • Wat is de WLTP-rijcyclus?

  Het verbruik en de emissie van een voertuig zijn onder andere afhankelijk van de rijstijl. Daarom werden voor de WLTP-procedure wereldwijd rijgegevens verzameld. Op basis van deze gegevens werden vier representatieve fasen met verschillende gemiddelde snelheden gedefinieerd: langzaam (low), matig (medium), snel (high) en bijzonder snel (extra high). Tijdens elk van deze fasen wordt in verschillende mate versneld, geremd, gestopt enz. om de dagelijkse rijsituaties weer te geven. De combinatie van deze fasen leidt tot de rijcyclus, die in de specificaties van de fabrikant als gecombineerde waarde wordt vermeld. Aangezien elektrische en hybride wagens vooral in de stad worden gebruikt, omvat hun rijcyclus een vijfde fase: de City-fase. Ze is het resultaat van de gemiddelde snelheden laag (low) en matig (medium).

 • Wat betekent WLTP voor mij?

  De invoering van de WLTP-procedure zal de opgegeven verbruiks- en CO2-waarden dichter bij die in de praktijk brengen. Onafhankelijk hiervan draagt ook de integratie van individuele opties in de WLTP-testprocedure bij tot meer realistische waarden, omdat die gebaseerd zijn op uw persoonlijke voertuigconfiguratie. Tegelijkertijd betekenen realistischere waarden echter ook hogere verbruiks- en CO2-normwaarden voor wagens met verbrandingsmotor en een kleinere rijbereikwaarde voor elektrische voertuigen en plug-in-hybrides. Afhankelijk van de nationale wetgeving kunnen hogere CO2-belastingen worden geheven.

 • Wat is RDE?

  De afkorting RDE staat voor “Real Driving Emissions”. Dit is een nieuwe methode voor het meten van schadelijke stoffen zoals bv. stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (partikels). Cruciaal is dat de meting wordt uitgevoerd bij het rijden op de weg onder realistische rijomstandigheden en niet in het laboratorium. Hiervoor wordt aan de uitlaatpijp van de testwagen een zogenaamd Portable Emissions Measurement System (PEMS) bevestigd.

 • Wat is Euro 6?

  Euro 6 is de huidige emissienorm voor schadelijke stoffen. Die bepaalt lagere maximumwaarden voor de uitstoot van partikels en stikstofoxiden door voertuigen dan Euro 5. Sinds september 2018* is de Euro 6c-emissienorm verplicht, die voor de hoeveelheid partikels bij benzinewagens nog lagere grenswaarden voorschrijft dan Euro 6b. Voor dieselwagens gelden dezelfde grenswaarden in de cyclus voor Euro 6b en 6c. Met de emissienormen Euro 6d-TEMP (sinds september 2019*) en Euro 6d (vanaf januari 2021*) dalen de grenswaarden voor de hoeveelheid partikels en stikstofoxiden overeenkomstig de RDE.
  *Geldt voor nieuwe wagens. Nieuwe voertuigtypes zijn één jaar eerder aan de nieuwe emissienormen onderworpen.

 • Wat betekent Selective Catalytic Reduction (SCR)?

  Om de uitlaatgaswaarden van een voertuig verder te verlagen, worden dieselmotoren voorzien van vloeibare ammoniak, AdBlue® genaamd. Met de Selective Catalytic Reduction (SCR) met AdBlue® wordt de uitstoot van stikstofoxiden met 90% verminderd. Waterdamp, stikstof en CO2 blijven achter.

 • Wat is BluePerformance?

  BMW past de BluePerformance technologie toe om de uitstoot van stikstofoxiden in zijn wagens verder te verminderen. Dankzij deze technologie kan het emissiegedrag van de dieselkrachtbron nog verder geoptimaliseerd worden. Alle BMW 4-cilinder dieselmotoren beschikken naast de dieselpartikelfilter en de NOx-opslagkatalysator over een SCR-katalysator (“Selective Catalytic Reduction”) met AdBlue®-injectie voor een duidelijke vermindering van de stikstofoxiden in de uitlaatgassen. Met de invoering van de nieuwe generatie 6-cilinder dieselmotoren wordt vanaf 2020 de opslagkatalysator dicht bij de motor vervangen door een nog krachtiger SCR-systeem dicht bij de motor. Daardoor wordt de NOx-omzetting vooral in de stad nog verbeterd. Bovendien levert zoals voorheen een tweede SCR-katalysator in de onderzijde van de wagen ondersteuning. Die beschikt afhankelijk van de wagen over een eigen AdBlue®-dosering.

 • Wat is een partikelfilter?

  De partikelfilter is een maatregel voor het verminderen van partikels, fijnstof dus, in dieselmotoren en benzinemotoren.

 • Wat betekent WLTP voor elektrische en hybride voertuigen?

  Aangezien elektrische en hybride voertuigen vooral in de stad rijden, biedt WLTP naast de vier fasen laag, matig, hoog en bijzonder hoog nog een extra vijfde fase – de City-fase. Die combineert de snelheden van de fasen die het best aansluiten bij de rijsituatie in de stad: laag en matig. Zo kunnen meer realistische gegevens over het rijbereik worden geformuleerd.