BMW EfficientDynamics verbruik en emissie

VERBRUIK EN EMISSIE.

BMW EfficientDynamics: Details over de testprocedures voor brandstofverbruik en CO2-emissie en over dieseltechnologie.

Het brandstofverbruik en de CO2-emissie van nieuwe wagens wordt berekend met behulp van een gestandaardiseerde procedure. In september 2018 werd de tot dan toe geldende New European Driving Cycle (NEDC) vervangen door een meer op de dagelijkse praktijk afgestemde rijcyclus met de naam WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Daarnaast wordt de emissietest RDE (Real Driving Emissions) gebruikt, die de uitstoot van schadelijke stoffen direct op de weg meet. Met de nieuwe testprocedures kunnen consumenten het brandstofverbruik en de emissie van hun wagen in de toekomst nog beter beoordelen. Op deze pagina vindt u bovendien nuttige informatie over de duurzaamheid en efficiëntie van dieselmotoren.

Meer lezen
VERBRUIK EN EMISSIE. BMW EfficientDynamics: Details over de testprocedures voor brandstofverbruik en CO2-emissie en over dieseltechnologie.

  5 FEITEN OVER DE WLTP-TESTPROCEDURE.

  • 01 De nieuwe wettelijke WLTP-verbruiksmeting sluit beter aan bij de praktijk.
  • 02 De tests duren langer en worden bij hogere snelheden met een dynamischer verloop afgelegd.
  • 03 De normwaarden van de nieuwe testprocedure sluiten beter aan bij het werkelijke verbruik.
  • 04 De gegevens bieden meer transparantie met betrekking tot de te verwachten brandstofkosten.
  • 05 De WLTP-testprocedure werd stapsgewijs ingevoerd vanaf 01/09/2017.

  WLTP-TESTPROCEDURE.

  Nauwkeurige testprocedure voor waarden die zo dicht mogelijk bij de realiteit aanleunen voor brandstofverbruik en CO2-emissie.

  De WLTP-testprocedure is gebaseerd op wereldwijd verzamelde, reële rijgegevens, waardoor de gemeten waarden ook dichter bij de werkelijkheid aanleunen. Dit betekent onder andere geherdefinieerde, aanzienlijk strengere testomstandigheden en hogere snelheden, en een aanzienlijk langere testduur (30 in plaats van 20 minuten).
  Voor een preciezere berekening van de CO2-emissie houdt de testprocedure rekening met de standaarduitrusting en de opties van een wagen. Dit resulteert voor elk voertuigtype in twee waarden: afhankelijk van de aerodynamica, het gewicht en de rolweerstand de laagst mogelijke en hoogst mogelijke normwaarde voor brandstofverbruik. De WLTP-procedure helpt u om het verbruik en de CO2-uitstoot van een wagen beter in te schatten. Bij een concrete voertuigconfiguratie wordt de individuele normwaarde direct weergegeven. Ook bij deze testprocedure zijn afwijkingen bij het gebruik in de praktijk nog steeds mogelijk. Het dagelijkse verbruik en de CO2-uitstoot blijven los daarvan afhankelijk van de verschillende topografische, klimatologische en persoonlijke rijomstandigheden. Ook de verkeerssituatie, de actuele belasting en het gebruik van bijvoorbeeld de airconditioning hebben een invloed. Zeker is: de testomstandigheden zijn realistischer dan voorheen, wat betekent dat op papier een hoger verbruik en CO2-waarden of lagere rijbereiken voor elektrische voertuigen te verwachten zijn. Dit heeft echter geen negatief effect op het reële verbruik of het rijbereik. Bovendien werkt de BMW Group voortdurend aan nieuwe technologieën om het brandstofverbruik en het rijbereik verder te verbeteren.
  Alle wagens van de BMW Group die in de EU28+ besteld kunnen worden zijn goedgekeurd volgens de WLTP-procedure.
  In Duitsland bepaalt de wetgever echter dat de met de WLTP-methode gemeten waarden eerst weer teruggerekend naar NEDC-waarden moeten worden vermeld. Hiervoor heeft de Europese Commissie een correlatieprocedure ontwikkeld die voor alle autoconstructeurs even bindend is.
  Deze fase moet de omschakeling vereenvoudigen. De duur hangt af van de betreffende nationale wetgeving en varieert dus van land tot land.
  Vanaf september 2018 zullen alle autoconstructeurs wettelijk verplicht zijn om alle voertuigen die in de EU, Zwitserland en Turkije, Noorwegen, Liechtenstein en Israël (EU28+) worden verkocht volgens de WLTP-procedure te testen.
  Vanaf januari 2021 moeten in alle landen die de EU-regelgeving inzake voertuigregistratie aannemen alle voertuigen met WLTP-waarden vermeld en meegedeeld worden.

  Meer lezen

  WLTP VERGELEKEN MET NEDC.

  Lees meer over de verschillen tussen de oude en de nieuwe testprocedure.

  Testprocedure
  NEDC
  WLTP

  REAL DRIVING EMISSIONS (RDE).

  Realistische meting van de uitstoot van schadelijke stoffen tijdens het rijden op de weg.

  Sinds midden mei 2016 zijn RDE-metingen (“Real Driving Emissions”) verplicht voor alle autoconstructeurs in de EU, Zwitserland en Turkije, Noorwegen, Liechtenstein en Israël. Deze RDE-tests meten de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals fijnstof (partikels) en stikstofoxiden (NOx), direct op de weg. Zo worden gemiddelde emissiewaarden bepaald, die ook in het dagelijkse verkeer te verwachten zijn.
  Om de uitstoot van schadelijke stoffen in dagelijkse omstandigheden nog verder terug te dringen, past de BMW Group in haar modellen verschillende technologieën toe om de uitstoot van uitlaatgassen te verminderen.
  BMW BluePerformance maatregelen verminderen bijvoorbeeld de uitstoot van stikstofoxiden bij dieselmotoren. Met de invoering van de nieuwe generatie 6-cilinder dieselmotoren wordt vanaf 2020 de opslagkatalysator dicht bij de motor vervangen door een nog krachtiger SCR-systeem dicht bij de motor. Daardoor wordt de NOx-omzetting vooral in de stad nog verbeterd. Bovendien levert een tweede SCR-katalysator zoals voorheen in de onderzijde van de wagen ondersteuning. Die beschikt afhankelijk van de wagen over een eigen AdBlue®-dosering.
  De BMW Group heeft als eerste autoconstructeur de combinatie van NOx-opslagkatalysator en SCR-systeem in serieproductie geïntroduceerd. Met de dubbele AdBlue®-dosering zet BMW opnieuw maatstaven bij de uitlaatgasreiniging en vermindering van schadelijke stoffen.
  Bovendien zijn dieselvoertuigen sinds 2006 standaard uitgerust met partikelfilters om fijnstof te verminderen. Ook voor de benzinemodellen worden nu overal speciale partikelfilters ingezet.
  BMW produceert al sinds 01/10/2020 enkel nog EU6d-wagens – dus al 3 maanden voor de wettelijk verplichte datum op 01/01/2021. De Euro 6d-emissienorm legt in tegenstelling tot Euro 6c nu ook grenswaarden vast voor de hoeveelheid partikels en stikstofoxiden bij RDE-ritten.
  De EU6d-goedkeuring garandeert dat uw wagen beantwoordt aan de momenteel strengste EU-grenswaarden voor uitstoot.

  Meer lezen

  MOTOREN MET BMW TWIN POWER TURBO-TECHNOLOGIE.

  Krachtig en efficiënt: de BMW benzine- en dieselmotoren.

  Innovatieve benzine- en dieselmotoren met de BMW TwinPower Turbo-technologie vormen het hart van elke BMW. Ze combineren de allernieuwste injectiesystemen, volledig variabele vermogenssturing en innovatieve turbocompressortechnologie.

  Meer lezen
  BMW EfficientDynamics BMW TwinPower Turbo benzinemotoren

  BMW TwinPower Turbo benzinemotoren.

  De innovatieve 3-cilinder benzinemotor met zijn buitengewone looprust, de 4-cilinder benzinemotor en de meermaals met de ‘Engine of the Year Award’ bekroonde BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor stellen de norm. In de nieuwste generatie toont de BMW EfficientDynamics motorenfamilie zich zuiniger, milieuvriendelijker en krachtiger dan haar voorgangers.
  Om de efficiëntie en de dynamiek te verbeteren combineert dat innovatiepakket – een mijlpaal in de BMW EfficientDynamics strategie – de nieuwste injectietechnologieën en de volledig variabele klepsturing Valvetronic incl. dubbele VANOS, met een innovatieve turbocompressortechnologie. Het resultaat is een bijzonder efficiënte aandrijving, die de befaamde knowhow van BMW in motoren op indrukwekkende wijze tot uiting brengt.

  Meer lezen
  BMW EfficientDynamics BMW TwinPower Turbo dieselmotoren

  BMW TwinPower Turbo dieselmotoren.

  De BMW TwinPower Turbo dieselmotoren weerspiegelen de volgehouden toepassing van de BMW EfficientDynamics filosofie: de beste waarden op het vlak van zuinigheid, vermogen en loopcultuur met een laag verbruik combineren. Op het vlak van efficiëntie en dynamiek zijn ze boven alle twijfel verheven. Daarbij werken de BMW TwinPower Turbo 3-cilinder dieselmotoren (de ideale instapmotoren), de innovatieve BMW TwinPower Turbo 4-cilinder dieselmotoren en de bijzonder krachtige BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotoren zonder veel schadelijke stoffen uit te stoten en onderscheiden ze zich door hun lage wrijvingsverliezen. Zo staan ze garant voor maximaal rijplezier. De lichtgewicht, aluminium dieselmotoren van de BMW EfficientDynamics motorenfamilie beschikken over een turbocompressor met variabele turbinegeometrie. Een Common Rail directe injectie van de nieuwste generatie staat borg voor de injectie.

  Meer lezen
  BMW EfficientDynamics BMW dieselmotor detailaanzicht

  BMW DIESELMOTOREN: GEAVANCEERD, DUURZAAM EN EFFICIËNT.

  De diesel is niet alleen een belangrijke zuinige motor, hij is bovendien een innovatieve en uiterst efficiënte aandrijving die op duurzame wijze bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen. Dankzij de innovatieve AdBlue®-injectietechnologie daalt de stikstofuitstoot van moderne BMW dieselwagens naar nul. Om de uitstoot van schadelijke stoffen nog verder te doen dalen worden bijkomende procedures voor uitlaatgasreiniging ingezet. Zo is de dieselmotor een al even efficiënte als duurzame aandrijvingsvorm voor bestuurders die regelmatig lange afstanden afleggen. Bij de BMW Group worden alle aandrijvingsvormen naast elkaar verder ontwikkeld en verbeterd.

  WETENSWAARDIGHEDEN OVER DIESEL.

  Duurzaamheid, zuinigheid of efficiëntie: er zijn vele goede redenen die voor moderne dieselmotoren spreken. Maar vaak ontbreken feiten en achtergrondinformatie. Vorm uzelf een beeld en ontvang hier een informatief overzicht over dieselaandrijving en de uitstoot van schadelijke stoffen.

  Meer lezen
  • De diesel en het milieu
  • Fijnstof en partikelfilter
  • Wat is CO2 precies?
  • Wat betekent NOx?
  • EU-emissienorm
  • Milieuzones
  • Milieuvignet
  BMW EfficientDynamics efficiënt rijden

  EFFICIËNTER RIJDEN MET BMW EFFICIENT DYNAMICS.

  BMW EfficientDynamics innovatieve technologieën van BMW EfficientDynamics

  INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN VAN BMW EFFICIENT DYNAMICS.

  FAQ – MEETPROCEDURE VOOR VERBRUIK EN EMISSIE.

  Uw vragen. Onze antwoorden.

  • Wat is WLTP?
  • Wat is de WLTP-rijcyclus?
  • Wat betekent WLTP voor mij?
  • Wat is RDE?
  • Wat is Euro 6?
  • Wat betekent Selective Catalytic Reduction (SCR)?
  • Wat is BluePerformance?
  • Wat is een partikelfilter?
  • Wat betekent WLTP voor elektrische en hybride voertuigen?