PARKEREN ZONDER STRESS.

  Intelligent parkeren.

  Opdat u zich niet alleen op elke rit in uw BMW zou verheugen, maar ook op het parkeren, zijn er de intelligente parkeersystemen van BMW ConnectedDrive. Uw BMW helpt u bij elke parkeersituatie en maakt het parkeren eenvoudiger, gemakkelijker en sneller.

  Meer lezen
  Met de achteruitrijcamera houdt u ook achter u alles gemakkelijk in het oog. Via de breedhoeklens van de camera wordt elke hindernis heel gedetailleerd, in kleur en in het juiste perspectief, op het Control Display weergegeven. Interactieve spoorlijnen tonen u bijvoorbeeld of de gewenste parkeerplaats voldoende ruimte biedt voor de wagen en vereenvoudigen het inparkeren. Ook bij het manoeuvreren met een aanhangwagen ondersteunt de achteruitrijcamera u met de uitgebreide zoomfunctie. Zo ontgaat niets u nog.
  Meer lezen
  Met het hulpsysteem Remote Control Parking geeft u het parkeren uit handen. Terwijl u al gemakkelijk bent uitgestapt, parkeert uw BMW zelfstandig voorwaarts in een kleine parkeerplaats of garage of rijdt hij er achteruit weer uit. U hoeft buiten de wagen enkel op de BMW Display Key te drukken om het parkeren te starten. Het volledige parkeerproces wordt door Park Distance Control (PDC), Park Assist en de sensoren van Surround View gecontroleerd. Om te parkeren met afstandsbediening moet de wagen frontaal in het midden en recht voor een parkeerplaats of garage worden geplaatst. Tijdens het inparkeren kan de bestuurder de wagen indien nodig gecontroleerd doen stoppen. Na het parkeren kan de motor met de sleutel worden uitgeschakeld en bij het afhalen ook weer worden gestart. Bij het verlaten van de parkeerplaats of garage met afstandsbediening rijdt de wagen zelfstandig en recht achteruit.
  Meer lezen
  Surround View omvat de cameragebaseerde functies achteruitrijcamera, Panorama View, Top View en 3D View. Camera’s in de buitenspiegels, vooraan en achteraan bieden een uitzicht van 360° rondom de wagen. Bovenop de eenvoudige weergave van de verkeersruimte aan de achterzijde biedt Top View een overzicht over de zone naast de deuren en de rijweg opzij van de wagen om comfortabel te manoeuvreren. In 3D View zorgt een parallel weergegeven, computergegenereerd 3D-aanzicht voor nog meer overzicht tijdens het parkeren. Panorama View maakt rijden op plaatsen waar u weinig of geen uitzicht hebt zoals uitritten of onoverzichtelijke kruispunten veiliger. Een digitale camera centraal aan de voorkant van de wagen registreert de situatie voor de wagen. Zo kunt u het verkeer dat nadert, vroegtijdig opmerken en er gepast op reageren. Vanaf een snelheid van 15 km/u wordt de functie Side View automatisch gedeactiveerd.

  Er kan willekeurig gewisseld worden tussen de drie functies Top View, Panorama View en 3D View, waarbij het systeem de laatst gekozen selectie bij het volgende gebruik automatisch opnieuw activeert. De camerasystemen worden door de selectie van de versnelling “R”, de PDC-toets of de Panorama-View-toets geactiveerd. Het beeld wordt op het Control Display weergegeven.
  Meer lezen
  Inparkeren en manoeuvreren in een beperkte ruimte worden voor u niet meer dan een vingeroefening. Park Distance Control (PDC) voor- en achteraan meet met ultrasone golven de afstand tot mogelijke hindernissen, geeft een geluidssignaal en toont de afstand tot de hindernissen op het Control Display. Het systeem schakelt automatisch in, vanaf een afstand van 80 cm tijdens het rijden, en vanaf 30 cm bij stilstand.
  Meer lezen
  • Voorwaarden/beschikbaarheid

  PARK ASSIST.

  Ontspannen parkeren. Park Assist vereenvoudigt al het zoeken naar een geschikte parkeerplaats: het systeem meet, of het nu geactiveerd is of niet, eventuele parkeerplaatsen op. Dat gebeurt wanneer de wagen met een lage snelheid (minder dan 35 km/u) op een afstand van maximum 1,5 m langs de rij geparkeerde wagens rijdt. Zoek gewoon de gewenste parkeerplaats uit en houd de schakelaar van Park Assist ingedrukt – uw BMW kiest zelfstandig de versnelling, stuurt en geeft zelfstandig gas of remt. Tijdens het zoeken naar een parkeerplaats en bij het parkeren wordt alle relevante informatie op het Control Display weergegeven.

  • Voorwaarden / beschikbaarheid

  VAN ELKE RIT GENIETEN.

  Intelligent rijden.

  Blijf altijd ontspannen. U kunt immers vertrouwen op de BMW Personal CoPilot rijhulpsystemen van BMW ConnectedDrive. U werkt zich doorheen de files, u houdt afstand wanneer nodig en in gevaarsituaties reageert u bliksemsnel. Voel u veilig in uw BMW.

  Meer lezen
  Leun achterover en laat de weg aan uw BMW over: de Traffic Queue Assistant ontlast u bij eentonige verkeerssituaties op snelwegen in Europa en de VS. Met het systeem kunt u bij druk verkeer en bij snelheden tot 60 km/u met de stroom “meedrijven” en zo ontspannen door de file komen. Het systeem houdt automatisch de gewenste afstand tot de voorligger in stand, regelt zelfstandig de snelheid – tot stilstand – en stuurt actief mee. Daardoor kan uw wagen u helpen om op uw rijstrook te blijven, voor zover u het stuur met minstens één hand vasthoudt.
  Meer lezen
  De in-/uitschakelbare stuur- en spoorgeleidingshulp incl. Traffic Queue Assistant maakt het de bestuurder in eentonige verkeerssituaties makkelijker. Tot een snelheid van 210 km/u ondersteunt het systeem op alle soorten wegen comfortabel de stuurinrichting en houdt het de wagen in het midden van de rijstrook. De moderne dwarsgeleiding is onafhankelijk van de Active Cruise Control mogelijk. Ze is voorzien van meerdere radarsystemen die de omgeving in het oog houden, en een stereocamera. Hiermee oriënteert het systeem zich op de grenslijnen van de rijstrook en eventueel ook op een vooroprijdend voertuig. Het systeem houdt tegelijkertijd ook automatisch de gewenste afstand tot de voorligger aan, regelt zelfstandig de snelheid tot stilstand en stuurt actief mee. Daarmee vormt de stuur- en spoorgeleidingshulp een volgende stap op de weg naar geautomatiseerd rijden. Hoewel het systeem de wagen zelfstandig kan leiden, is de bestuurder nog wettelijk verplicht om met de beide handen aan het stuur te rijden. Doet hij dat niet, dan merkt het systeem dit via sensoren in het stuur en waarschuwt het de bestuurder na enige tijd met een geluidssignaal om uiteindelijk naar de stand-bymodus over te schakelen. Dit gebeurt ook wanneer de richtingaanwijzers worden ingeschakeld om van rijstrook te veranderen of als niet meer aan de voorwaarden voor een goede werking, zoals de minimumbreedte van de rijstrook, wordt beantwoord.
  Meer lezen
  Active Protection is de preventieve bescherming van de inzittenden van BMW ConnectedDrive. Het systeem waarschuwt bij vermoeidheid, in kritieke situaties worden de veiligheidsgordels aangespannen, elektrische zetels rechtop geplaatst en vensters en het schuifdak gesloten. Na een ongeval wordt de wagen automatisch tot stilstand afgeremd.
  Meer lezen
  Blijf op het goede spoor. Lane Departure Warning inclusief de op een camera gebaseerde botswaarschuwing registreert wegmarkeringen tot op een afstand van 50 meter bij snelheden vanaf ongeveer 70 km/u. Zodra u – zonder de richtingaanwijzer te gebruiken – links of rechts een markering overschrijdt, waarschuwt het systeem u met een lichte trilling in het stuur. De botswaarschuwing met camera ziet voorliggers en waarschuwt u zodra de afstand te klein wordt of een botsing dreigt. U kunt tijdig reageren en ongevallen vermijden.
  Meer lezen
  Uw BMW kijkt voor u achterom. Wanneer een wagen snel nadert of zich achter u in de dode hoek bevindt, helpt Lane Change Warning u om de situatie correct in te schatten. Als de rijstrook naast u in gebruik is, merken radarsensoren dat op en wordt u met een symbool in de buitenspiegel gewaarschuwd. Wanneer u dan de richtingaanwijzer bedient, trilt het stuur en knippert het symbool.
  Meer lezen
  Het veiligheidspakket Driving Assistant Pack omvat de cameragebaseerde systemen bots- en personenwaarschuwing met City Braking Function, Speed Limit Info incl. No Passing Info en Lane Departure Warning, alsook de radargebaseerde uitrustingen waarschuwing voor dwarsverkeer achteraan, Lane Change Warning en preventie van kop-staartbotsingen. Lane Departure Warning herkent rijstrookmarkeringen en waarschuwt de bestuurder vanaf een snelheid van 70 km/u door een trilling in het stuur tegen ongewild verlaten van de rijstrook. Wanneer voertuigen in de dode hoek naderen, waarschuwt Lane Departure Warning de bestuurder met trillingen in het stuur en een knipperend symbool in de buitenspiegel. De waarschuwing voor dwarsverkeer achteraan vergemakkelijkt het verlaten van een parkeerplaats. Terwijl de botswaarschuwing met City Braking Function voertuigen detecteert, reageert de personenwaarschuwing op voetgangers. Tegelijk worden de remmen voorbereid om sneller te kunnen aangrijpen. Is een aanrijding niet meer te vermijden, remt het systeem volledig. Duisternis en mist kunnen de werking van het systeem beïnvloeden. De preventie van kop-staartbotsingen activeert in geval van gevaar de waarschuwingsknipperlichten met dubbele snelheid. Wanneer een aanrijding onvermijdbaar is, wordt het Pre-Crash-System tijdig ingeschakeld en worden een aanwezig schuifdak en zijvensters gesloten.
  Meer lezen
  • Voorwaarden/beschikbaarheid

  ACTIVE CRUISE CONTROL MET STOP&GO.

  Bewaart afstand. Vrijwaart u van stress. De Active Cruise Control met Stop&Go functie incl. de op een radar gebaseerde botswaarschuwing met afremfunctie biedt u op elk ogenblijk een doeltreffende ondersteuning. Radarsensoren tasten voortdurend de rijweg af, passen uw snelheid aan en houden de afstand tot de voorligger constant. Is de rijstrook weer vrij, dan versnelt het systeem automatisch. En met de botswaarschuwing bent u in elke situatie veilig onderweg – ook als de Cruise Control niet ingeschakeld is. Remt de wagen voor u sterk af, dan krijgt u eerst een zichtbare en vervolgens een hoorbare waarschuwing. Remt u niet, dan reageert uw BMW en remt hij voor u.

  • Voorwaarden/beschikbaarheid

  ALLES IN HET OOG.

  Intelligent zicht.

  Op elke weg moet u steeds alles in het oog kunnen houden. Met de innovatieve hulptechnologieën voor het zicht is dat geen probleem. Ze staan u in onoverzichtelijke situaties bij en garanderen u 's nachts het best mogelijke zicht. Met uw BMW ziet u meer.

  Meer lezen
  Vroeger kunnen zien wat komt: met Side View kunt u op onoverzichtelijke kruispunten of uitritten "om de hoek" kijken, terwijl uw zicht eigenlijk nog gehinderd wordt. Twee in de voorste wielkasten ingebouwde camera's maken het mogelijk om het verkeer links en rechts te zien. Het videobeeld verschijnt op het Control Display. Zo houdt u alles in het oog.
  Meer lezen
  De Speed Limit Info incl. No Passing Info toont u in de instrumentencombinatie en eventueel op het Head-Up Display de snelheidsbeperking die van kracht is, en of er een inhaalverbod geldt. Met het oog daarop registreert een speciale camera alle relevante verkeersborden. Daarnaast worden ook bijkomende pictografische borden (vrachtwagen, aanhangwagen, enz.) via een camera in de binnenspiegel geïdentificeerd. Zo kunt u zich beter op de weg en op andere weggebruikers concentreren.
  Meer lezen
  Revolutie voor nog meer veiligheid 's nachts: BMW Night Vision met Dynamic Light Spot maakt in het duister voetgangers en grotere dieren al van op grote afstand herkenbaar in een warmtebeeld en zet hen in het spotlicht. Zo krijgt u een bijzonder duidelijk beeld van alles wat u 's nachts niet mag ontgaan. In kritieke situaties krijgt de bestuurder waarschuwingen op het display en in het Head-Up Display. Bij acuut gevaar verschijnt er een knipperend rood symbool (dier of mens). Daarnaast weerklinkt een waarschuwingssignaal en worden de remmen voorbereid.
  Meer lezen
  Meer licht betekent meer veiligheid: High Beam Assist neemt bij nachtelijke ritten zelfstandig het in- en uitschakelen van de grote lichten in uw BMW van u over. De camera in de binnenspiegel houdt daarbij het gebeuren op de weg in het oog en reageert op eventuele lichtbronnen tot op een afstand van 1.000 meter. Afhankelijk van de omstandigheden beslist het systeem wanneer de grote lichten ingeschakeld worden.
  Meer lezen
  Met BMW Selective Beam worden nachtelijke ritten nog aangenamer en veiliger. Deze uitrusting biedt immers het best mogelijke zicht in de duisternis, zonder andere bestuurders te verblinden. Het systeem merkt andere weggebruikers op en past de verdeling van het grote licht zo aan dat ze niet verblind worden. Een lichtbereik van meer dan 400 m zorgt voor een vroegtijdige herkenning van gevaren.
  Meer lezen

  HEAD-UP DISPLAY.

  Altijd de juiste weg voor ogen. En niet alleen dat. Terwijl u zich op het verkeer concentreert projecteert het Head-Up Display in kleur alle gegevens die voor uw reis van belang zijn, rechtstreeks in uw gezichtsveld: bijvoorbeeld snelheid, botswaarschuwingen, Speed Limit Info of Control-berichten. Omdat u niet steeds afwisselend naar de weg en het instrumentenbord moet kijken, reist u veiliger en comfortabeler.

  • Voorwaarden / beschikbaarheid