Registratie.

De account die u gebruikt om in te loggen werd gecreëerd op de BMW website van een ander land. Om verder te gaan op deze website: vul a.u.b. de onderstaande gegevens in.

Meer lezen
Persoonlijke informaties
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Straat Ongeldig formaat Straat Dit veld is verplicht
Huisnummer Ongeldig formaat Huisnummer Dit veld is verplicht
Bus Ongeldig formaat Bus Dit veld is verplicht
Uw postcode bevindt zich niet in België? Ga dan naar de internationale website www.bmw.com om de website voor uw land te vinden.
Postcode Ongeldig formaat Postcode Dit veld is verplicht
Stad Ongeldig formaat Stad Dit veld is verplicht
Land Ongeldig formaat Land Dit veld is verplicht
Door technische problemen is het Backend-systeem momenteel niet beschikbaar. Gelieve het later opnieuw te proberen.Fout bij goedkeuring. Het antwoord bevat verdere detailsGegevenskwaliteit is onvoldoendeEr werden meer gegevens gevraagd dan er momenteel beschikbaar zijn.GCDM_Form_accountNotFoundGCDM_Form_accessDeniedGCDM_Form_invalidStateGCDM_Form_accountLockedTime-out serversessie, token niet correct gevormd of vergelijkbaar probleem. Laad het formulier opnieuw en probeer het nogmaals.
  • Eenvoudig: eenmaal registreren en slechts één wachtwoord aanmaken.
  • Veelzijdig: automatisch toegang krijgen tot alle services van BMW en MINI.
  • Handig: snel services online opvragen dankzij vooraf ingevulde formulieren.
  • Individueel: instellingen en voorkeuren aan uw behoeften aanpassen.
  • Veilig: uw gegevens zijn goed beschermd en u behoudt de controle.