Door technische problemen is het Backend-systeem momenteel niet beschikbaar. Gelieve het later opnieuw te proberen.
Registratie.
Maak uw BMW ID aan om toegang te krijgen tot alle BMW en MINI Services.
Inloggegevens
Voer gegevens in.Het e-mailadres heeft een ongeldig formaat.Uw gebruikersnaam bestaat al.
Uw wachtwoord vereist:minstens 8 tekens bevattenMaximaal 40 karakters.Toegelaten karakters.Uw wachtwoord moet ten minste twee van de volgende drie elementen bevatten:
  • Letters (abc = ABC, niet ÄÖÜ)
  • Cijfers
  • Speciale tekens (-./',;&@#)(_+:"
Persoonlijke informatie
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Straat Ongeldig formaat Straat Dit veld is verplicht
Huisnummer Ongeldig formaat Huisnummer Dit veld is verplicht
Bus Ongeldig formaat Bus Dit veld is verplicht
Uw postcode bevindt zich niet in België? Ga dan naar de internationale website www.bmw.com om de website voor uw land te vinden.
Postcode Ongeldig formaat Postcode Dit veld is verplicht
Stad Ongeldig formaat Stad Dit veld is verplicht
Land Ongeldig formaat Land Dit veld is verplicht
Door technische problemen is het Backend-systeem momenteel niet beschikbaar. Gelieve het later opnieuw te proberen.Door technische problemen werd het formulier niet correct verzonden.Gegevenskwaliteit is onvoldoendeEr werden meer gegevens gevraagd dan er momenteel beschikbaar zijn.GCDM_Form_accountNotFoundGCDM_Form_accessDeniedGCDM_Form_invalidStateGCDM_Form_accountLockedTime-out serversessie, token niet correct gevormd of vergelijkbaar probleem. Laad het formulier opnieuw en probeer het nogmaals.
  • Eenvoudig: eenmaal registreren en slechts één wachtwoord aanmaken.
  • Veelzijdig: automatisch toegang krijgen tot alle services van BMW en MINI.
  • Handig: snel services online opvragen dankzij vooraf ingevulde formulieren.
  • Individueel: instellingen en voorkeuren aan uw behoeften aanpassen.
  • Veilig: uw gegevens zijn goed beschermd en u behoudt de controle.