Privacy Disclaimer Wedstrijd Private showcase Dimitri Vegas & Like Mike.

Versie 1.0 – 25/06/2019

Deze privacy disclaimer is specifiek van toepassing op de wedstrijd “Private showcase Dimitri Vegas & Like Mike” (hierna:”Wedstrijd”), aangeboden door BMW Belgium Luxembourg NV / SA, Lodderstraat 16, 2880 Bornem, KBO 0413.533.863 (hierna "BMW"), die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.


BMW verzekert u de vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het kort ‘AVG’ of ‘GDPR’.
Vragen over de toepasselijke wetgeving en deze privacy disclaimer kunnen worden gesteld aan de Data Protection Officer via data-protection-officer@bmw.be.


De persoonsgegevens die worden verwerkt tijdens de deelname aan de Wedstrijd worden alleen verzameld, verzonden en verwerkt op de manier die hieronder wordt beschreven.


Naast deze specieke privacy diclaimer voor de Wedstrijd of als u in een andere context contact met BMW hebt,blijven het algemeen privacy beleid, cookie beleid en social media beleid onverwijld geldig en zijn consulteerbaar via www.bmw.be.


Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden van verwerking.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u ingeeft tijdens de deelname aan de wedstrijd en enkel voor de doeleinden van de Wedstrijd, zoals omschreven in het Wedstrijdreglement:   

    - Naam, voornaam,
    - e-mailadres, taal 

De verzamelde persoonsgegevens worden na afloop van de wedstrijd verwijderd.


Gegevensoverdrachten.

Alle diensten die door BMW aangeboden worden in de context van de Wedstrijd, waarbij BMW zelf optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, bevat zijn specifieke privacybeleid in functie van de specifieke verwerking.
 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Gebruikers kunnen op elk gewenst moment kosteloos hun privacy rechten uitoefenen, zoals recht op inzage, correctie, wissen van gegevens, beperking en bezwaar op verwerking, overdraagbaarheid. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.
Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan neemt u het best eerst contact op met ons BMW Group Belux Contact Center, bereikbaar via telefoon, e-mail of per gewone post:


    Tel.: +32 (0)3 890 50 02 (ma – vrij : van 8.30-21 uur; zat: van 10 tot 16 uur)
    contact.be@bmw.be
    Lodderstraat 16
    B-2880 Bornem (België)
 

 

Meer info