BMW DUURZAAMHEID

CIRCULARITEIT & BEHOUD VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN.

INLEIDING

CIRCULAIRE ECONOMIE KAN HULPBRONNEN SPAREN.

Hulpbronnen sparen is een van onze doelstellingen. Net als grondstoffen zo respectvol, zo vaak en zo lang mogelijk gebruiken. Ons doel is een circulaire economie. Met respect voor de wereld en goede ideeën voor onze toekomst.

BMW duurzaamheid 2023 circulariteit circulaire benadering

CIRCULAIRE BENADERING

60 kg

Circulaire benadering.

Gemiddeld wordt in een nieuwe wagen van de BMW Group 60 kg gerecycleerde kunststoffen verwerkt – dat komt overeen met een aandeel tot 20%.

BMW duurzaamheid 2023 circulariteit accurecyclage

ACCURECYCLAGE

90%

Accurecyclage.

90% van de materialen van de hoogspanningsaccu van een geëlektrificeerde wagen van de BMW Group kan worden gerecycleerd.

BMW duurzaamheid 2023 circulariteit afvalverwerking

AFVALVERWERKING

99%

Afvalverwerking.

99% van het afval uit 2021 dat ontstaat bij onze wereldwijde productie van 2,5 miljoen wagens per jaar wordt gebruikt voor materiaalterugwinning (93,4%) of (bv. thermisch) gerecycleerd (5,8%).

CIRCULAIRE ECONOMIE

ONTDEK DE KRACHT VAN CIRCULARITEIT.

Een verantwoordelijke omgang met natuurlijke hulpbronnen speelt voor de BMW Group een centrale rol. Daarbij willen we de grondstoffen verder gebruiken volgens onze vier principes van de circulaire economie:

BMW duurzaamheid 2023 circulariteit BMW i Vision Circular

DE BMW i VISION CIRCULAR.

RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE en RE:CYCLE. De BMW i Vision Circular is volledig volgens onze principes van de circulaire economie ontworpen. De compacte, volledig elektrische visiewagen met focus op duurzaamheid en luxe biedt zo een fascinerende blik in de toekomst.

BMW duurzaamheid 2023 circulariteit duurzame koetswerklakken

DUURZAMERE KOETSWERKLAKKEN UIT BIOMASSA.

De lakinstallaties in de Europese fabrieken van de BMW Group maken gebruik van matte lakken die niet uit aardolie vervaardigd worden, maar uit hernieuwbare grondstoffen zoals bioafval. In de fabrieken van de BMW Group in Rosslyn en Leipzig wordt bovendien duurzaam geproduceerde corrosiewerende lak gebruikt. De in een TÜV-gecertificeerd proces vastgestelde CO₂-besparingen bedragen meer dan 15.000 ton CO₂ voor de periode 2022-2030.

LEVENSCYCLUS VAN DE ACCU

FASEN IN HET LEVEN VAN EEN ACCUCEL.

BMW duurzaamheid 2023 circulariteit ontwikkeling

Ontwikkeling.

In het competentiecentrum accucel in München onderzoekt de BMW Group de ideale chemische samenstelling van de cellen van een lithium-ionaccu. Hiervoor worden de componenten kathode, anode, separator en elektrolyt aan een uitgebreid ontwikkelingsproces onderworpen.

BMW duurzaamheid 2023 circulariteit gebruik in de wagen

Gebruik in de wagen.

Elektrische wagens halen vandaag al een rijbereik van meer dan 600 km met één acculading, waarbij de tendens toeneemt. De ervaring leert dat elektrische wagens hetzelfde aantal kilometers kunnen bereiken als conventionele wagens zonder dat het nodig is om de hoogspanningsaccu te vervangen.

BMW duurzaamheid 2023 circulariteit second life

Second life.

Na intensief gebruik van de lithium-ionaccu in de wagen kan hij nog vele jaren worden gebruikt, bv. als stationaire opslag in accuparken, voor hij aan het recyclageproces begint.

BMW duurzaamheid 2023 circulariteit recyclage

Recyclage.

De grondstoffen van de accucel kunnen worden gerecycleerd. In het competentiecentrum accucel ontwikkelt de BMW Group het gebruik van secundaire grondstoffen voor toekomstige accucellen. Hiermee wordt de levenscyclus van de accucel gesloten – en kan hij van voren af aan beginnen.

Veelgestelde vragen

VEELGESTELDE VRAGEN OVER CIRCULARITEIT & HULPBRONNEN.