BMW M

Brandstofverbruik en CO2-emissie.

 • BMW M4 Coupé:
  Brandstofverbruik in l/100 km (gecombineerd): 9,1 (8,3)
  CO2-emissie in g/km (gecombineerd): 209 (194)

  De gegevens tussen haakjes hebben betrekking op de wagen met 7-traps M versnellingsbak met dubbele koppeling en Drivelogic.

  De verbruikscijfers werden op basis van de EU-testcyclus bepaald en zijn afhankelijk van de bandenmaat. Afbeeldingen tonen opties.

  Meer informatie over het officiële energie- en brandstofverbruik en over de officiële specifieke CO2-uitstoot van nieuwe personenwagens is opgenomen in de "Gids CO2", die gratis te verkrijgen is in elk verkooppunt of bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-Generaal Leefmilieu (Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel).

  De gegevens hebben geen betrekking op een afzonderlijke wagen en maken geen deel uit van een aanbod, maar dienen alleen om de verschillende autotypes met elkaar te vergelijken. Bij de berekening van de CO2-emissies overeenkomstig richtlijn 1999/94/EG wordt geen rekening gehouden met CO2-emissies die ontstaan door de productie en de beschikbaarstelling van de brandstof of andere energiedragers.