Cookies staan ons toe u een betere dienstverlening aan te bieden. Daardoor raden wij u ten zeerste aan cookies van onze website in uw browser te accepteren. Hier vindt u meer informatie over de op deze website gebruikte cookies.
Deze pagina gebruikt cookies.
Voor een onbeperkt gebruik van de BMW website zijn cookies noodzakelijk. Enkele van deze cookies vereisen uw uitdrukkelijke toestemming. Gelieve in te stemmen met het gebruik van cookies om alle functies van de website te kunnen gebruiken. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u onder "Meer informatie". Hier kunt u ook uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken. Meer informatie
Deze pagina gebruikt cookies.
Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u onder "Meer informatie". Hier kunt u ook uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken. Meer informatie

WAARDEBEHOUD IN GEVAL VAN TOTAAL VERLIES OF DIEFSTAL.

GAP Verzekering.

De GAP verzekering(1) of voluit de Guaranteed Asset Protection, is een supplementaire dekking aan de Geïntegreerde Verzekering en de dienst BMW Protection, die door professionelen met een Renting contract of een Huur Lange Termijn kan onderschreven worden.

De GAP verzekering dekt het waardebehoud in geval van totaal verlies of diefstal en is onderschreven bij de verzekeraar Allianz.

De BMW Protection dekt in deze gevallen de openstaande boekwaarde op moment van schadegeval. De GAP verzekeraar zal aan de Klant het verschil betalen tussen:

-Gedurende de eerste 24 maanden, het Geïnvesteerd Kapitaal en het Resterend Kapitaal ten bedrage waarvan BMW Financial Services afstand doet van verhaal

-Vanaf de 25ste maand tot de 60ste maand, het Geïnvesteerd Kapitaal minus de toegepaste afschrijving, zijnde 1% per verstreken contractuele maand, en het Resterend Kapitaal ten bedrage waarvan BMW Financial Services afstand doet van verhaal.

De dekking kan evenals de BMW Protection afgesloten worden voor zowel nieuwe voertuigen, alsook voor voertuigen “BMW Premium Selection”.

GAP Bescherming

[1]
Bij de aanbieding van de GAP verzekering treedt BMW Financial Services op als verzekeringsagent (ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 16.500 A) van Allianz Benelux NV, verzekeringsonderneming erkend onder FSMA-nummer 0097. BMW Financial Services Belgium NV is dus niet contractueel verplicht om uitsluitend met voormelde verzekeringsonderneming zaken te doen: ze biedt ook dergelijke verzekeringen aan van P&V Verzekeringen CVBA (“BMW Top Cover”). Merk op dat BMW Financial Services niet adviseert op grond van een verplichting tot een onpartijdige analyse. Indien u klachten heeft met betrekking tot de verzekeringsbemiddelingsdiensten van BMW Financial Services Belgium NV, kan u zich wenden tot de Ombudsman voor de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel: +32 (2) 547 58 71; Fax: +32 (2) 547 59 75; E-mail: info@ombudsman.as). 
Multimediacontent actiefMultimediacontent niet actief