Cookies staan ons toe u een betere dienstverlening aan te bieden. Daardoor raden wij u ten zeerste aan cookies van onze website in uw browser te accepteren. Hier vindt u meer informatie over de op deze website gebruikte cookies.
Deze pagina gebruikt cookies.
Voor een onbeperkt gebruik van de BMW website zijn cookies noodzakelijk. Enkele van deze cookies vereisen uw uitdrukkelijke toestemming. Gelieve in te stemmen met het gebruik van cookies om alle functies van de website te kunnen gebruiken. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u onder "Meer informatie". Hier kunt u ook uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken. Meer informatie
Deze pagina gebruikt cookies.
Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u onder "Meer informatie". Hier kunt u ook uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken. Meer informatie

VERBRUIK EN CO2.

CO2 is het broeikasgas dat bij de wereldwijde klimaatverandering de belangrijkste rol speelt. BMW heeft zich voorgenomen om tegen 2020 de CO2-uitstoot van haar modellengamma te halveren ten opzichte van het niveau van 1995. Om dat doel te bereiken, blijft BMW onafgebroken verder werken aan een steeds lagere uitstoot voor verbrandingsmotoren, een hogere energie-efficiëntie en de introductie van alternatieve aandrijfconcepten.
Gedetailleerde informatie over de CO2-uitstoot van de BMW-modellen kan u steeds terugvinden onder de rubriek ‘Technische gegevens' en in de configurator van elk model. Naast de brandstofefficiëntie van een wagen zijn ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren bepalend voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een wagen. 
Extra informatie over de officiële CO2-uitstoot en brandstofwaarden van nieuwe personenwagens is opgenomen in de "Gids CO2", die gratis te verkrijgen is in elk verkooppunt of bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-Generaal Leefmilieu (Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel). 
Multimediacontent actiefMultimediacontent niet actief