Cookies staan ons toe u een betere dienstverlening aan te bieden. Daardoor raden wij u ten zeerste aan cookies van onze website in uw browser te accepteren. Hier vindt u meer informatie over de op deze website gebruikte cookies.
Deze pagina gebruikt cookies.
Voor een onbeperkt gebruik van de BMW website zijn cookies noodzakelijk. Enkele van deze cookies vereisen uw uitdrukkelijke toestemming. Gelieve in te stemmen met het gebruik van cookies om alle functies van de website te kunnen gebruiken. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u onder "Meer informatie". Hier kunt u ook uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken. Meer informatie
Deze pagina gebruikt cookies.
Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u onder "Meer informatie". Hier kunt u ook uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken. Meer informatie

EVORA & BMW i.

SAMEN VOOR DUURZAME MOBILITEIT IN STEDEN.

Elektrische wagens komen in de stad extra tot hun recht. Grote maar: het gebrek aan publieke laadinfrastructuur en private parkeerplaatsen maakt het voor veel inwoners moeilijk om voor elektrische mobiliteit te kiezen. BMW i wil met zijn steun aan EVORA helpen om in steden een vruchtbare bodem te creëren voor elektrische wagens. En zo mee de levens- en luchtkwaliteit in steden te verhogen.
Binnen het EVORA platform bijten vijf steden de spits af: Antwerpen, Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Truiden. Samen met alle partners werden drie gemeenschappelijke punten geïdentificeerd: Laadpaal volgt wagen, Ladder van laden en Uniformiteit in laadpunten.

PAAL VOLGT WAGEN.

In het EVORA platform werd een antwoord op deze vragen gezocht. Eén van de recepten voor de uitrol van een netwerk van laadpalen is het principe van ‘paal volgt wagen’. Dit betekent dat zodra een elektrische auto wordt gekocht, de bestuurder een laadpaal in zijn buurt kan aanvragen. Zo wordt de elektrische wagen voor meer mensen toegankelijk. Op lange termijn kan de stadsmobiliteit zo vergroenen.

LADDER VAN LADEN.

Wanneer een bewoner een laadpunt aanvraagt, wordt gekeken of dat op eigen terrein kan – de eerste trede van de ladder. Zo niet, dan wordt gekeken naar de aanwezigheid en bezettingsgraad van bestaande oplaadpunten binnen een straal van circa 250 meter. Als daar geen of onvoldoende oplaadinfrastructuur is, wordt bekeken om een nieuw oplaadpunt in parkeergarages of andere publiek toegankelijke parkeervoorzieningen te plaatsen. Tot slot, als ook dat niet tot de mogelijkheden behoort, komt er een bijkomend laadpunt in het straatbeeld – de laatste trede van de ladder.

UNIFORMITEIT IN LAADPUNTEN.

De betalingsmogelijkheden, de snelheid van laden en de toegankelijkheid van de oplaadpunten worden gegarandeerd dankzij een ‘Code Publiek Toegankelijk Laden’. Deze Code hanteren de overheden en de bedrijven binnen EVORA als norm voor publiek toegankelijke laadpunten in de publieke en private ruimte. Een van de belangrijkste eisen is dat er een ad hoc betalingsmethode moet zijn zonder contract of abonnement, zoals bijvoorbeeld sms-betaling. Dat ook in het Vlaamse mobiliteitsbeleid sinds kort expliciet melding wordt gemaakt van de Code Publiek Toegankelijk Laden, sterkt EVORA in haar opzet.

BMW staat met zijn ‘BMW i’ afdeling voor visionaire elektrische premiumwagens en mobiliteitsdiensten. Dit steeds met een inspirerend design en met een visie van kwaliteit waarin duurzaamheid primeert. Het EVORA-project past perfect in deze BMW i-visie.

 
Multimediacontent actiefMultimediacontent niet actief