Cookies staan ons toe u een betere dienstverlening aan te bieden. Daardoor raden wij u ten zeerste aan cookies van onze website in uw browser te accepteren. Hier vindt u meer informatie over de op deze website gebruikte cookies.
Deze pagina gebruikt cookies.
Voor een onbeperkt gebruik van de BMW website zijn cookies noodzakelijk. Enkele van deze cookies vereisen uw uitdrukkelijke toestemming. Gelieve in te stemmen met het gebruik van cookies om alle functies van de website te kunnen gebruiken. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u onder "Meer informatie". Hier kunt u ook uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken. Meer informatie
Deze pagina gebruikt cookies.
Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u onder "Meer informatie". Hier kunt u ook uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken. Meer informatie

Recyclage

BMW richt zich bij de ontwikkeling, productie en recyclage van wagens en onderdelen op duurzame en milieuvriendelijke recyclageconcepten.
Al bij de ontwikkeling en productie van elke nieuwe wagen wordt de basis voor een milieusparende en efficiënte recyclage gelegd. Bij oude wagens garandeert BMW bovendien een hoge recyclagegraad door materialen en onderdelen volgens materiaalsoort te verwijderen. Zo kunt u er zeker van zijn dat u met een wagen rijdt die al bij de ontwikkeling ervan milieuvriendelijk ontworpen is.
BMW volgt een alomvattende aanpak om met intelligente technische oplossingen de negatieve effecten op het milieu tot een minimum te beperken of volledig te vermijden. Dat slaat zowel op de ontwikkeling van nieuwe wagens als op de recyclage van oude wagens.
Bij de ontwikkeling van nieuwe wagens wordt er extra op gelet om de wagens door productconcepten die met het milieu rekening houden, zuiniger en milieuvriendelijker te maken. Dat is mogelijk door een spaarzaam gebruik van energie en grondstoffen en door afval te vermijden en te beperken. Bij het zogenaamde "Design for Recycling" worden bijvoorbeeld alleen materialen gekozen die bij de verwerking ervan grondstoffen en middelen sparen, en die later optimaal gerecycleerd kunnen worden.
Bij de recyclage van oude wagens worden onderdelen en materialen op zulk een manier verwijderd dat ze op een milieuvriendelijke wijze gerecycleerd kunnen worden. Worden er onderdelen weggenomen om weer voor hun oorspronkelijke doel gebruikt te worden, dan spreekt men van hoogwaardige recyclage: motoren, versnellingsbakken en andere onderdelen komen als ruilonderdelen terug in de handel. Bij de materiaalrecyclage echter worden onderdelen uit metaal, glas of kunststof volgens soort verwijderd en komen ze als recyclageproducten (reststoffen die eventueel voor de energie- of grondstofproductie gebruikt kunnen worden) weer in de productiekringloop. De wielkastbekledingen van nieuwe wagens bijvoorbeeld zijn uit gerecycleerde kunststof vervaardigd. Met die alomvattende aanpak van de recyclage veroverde BMW een topplaats in de "Dow Jones Sustainability Group Index", de index voor duurzaam economisch ondernemen.
 
 
Multimediacontent actiefMultimediacontent niet actief