Cookies staan ons toe u een betere dienstverlening aan te bieden. Daardoor raden wij u ten zeerste aan cookies van onze website in uw browser te accepteren. Hier vindt u meer informatie over de op deze website gebruikte cookies.
Deze pagina gebruikt cookies.
Voor een onbeperkt gebruik van de BMW website zijn cookies noodzakelijk. Enkele van deze cookies vereisen uw uitdrukkelijke toestemming. Gelieve in te stemmen met het gebruik van cookies om alle functies van de website te kunnen gebruiken. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u onder "Meer informatie". Hier kunt u ook uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken. Meer informatie
Deze pagina gebruikt cookies.
Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u onder "Meer informatie". Hier kunt u ook uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken. Meer informatie

Bandendrukcontrole (RDC) met weergave gewenste druk.

De bandendrukcontrole (RDC) controleert met behulp van elektronische sensoren de bandendruk in elk van de vier wielen.
Afhankelijk van het model en de uitrusting laat de bandendrukcontrole een aanduiding van de gewenste druk en de actuele bandendruk op het Control Display of in de instrumentencombinatie verschijnen.
Wanneer de druk een afwijking vertoont, wordt de bestuurder met een waarschuwingssignaal tijdig op het mogelijke gevaar gewezen en krijgt hij via de aanduiding op het display informatie over de band in kwestie. Opdat de aanduiding voor de bandendruk precies en betrouwbaar zou functioneren, moeten de wielen met compatibele sensoren uitgerust zijn. Informatie over de sensoren van de verschillende modelreeksen vindt u bij uw BMW concessiehouder.
De bandendruk hangt af van de temperatuur van de band. De in het Control Display getoonde gewenste druk houdt al rekening met de temperatuur van de banden. Bij het aanpassen van de bandendruk moet dus steeds rekening worden gehouden met de getoonde gewenste druk, om een correcte werking van de bandendrukcontrole mogelijk te maken.* Telkens als er een band vervangen wordt, moet enkel de bandenmaat van de achteras onder de bandinstellingen geselecteerd worden. Om de jaarlijkse wissel tussen zomer- en winterbanden gemakkelijker te maken, wordt in de bandinstellingen telkens de laatst gebruikte zomer- of winterband opgeslagen.
Wanneer de temperatuur van de band stijgt, bv. tijdens het rijden of door de zon, stijgt ook de bandendruk. Wanneer de temperatuur van de band daalt, kan de druk verminderen. Door die eigenschap is het mogelijk dat bij een plotse en sterke temperatuurdaling de waarschuwingsgrenzen overschreden worden en er een waarschuwing volgt.
Noodwielen zijn niet met sensoren uitgerust. Als er na een gesignaleerd drukverlies een noodwiel gemonteerd wordt, blijft de waarschuwing op het display staan tot een nieuw, met een aangepaste sensor uitgerust wiel gemonteerd is. Het is onmogelijk om vooraf voor plotselinge bandschade, die door externe inwerkingen ontstaat, te waarschuwen.
Details over RDC en de gewenste druk vindt u in de gebruiksaanwijzing.
* De gebruikelijke vulstations vertonen een meettolerantie van +/- 0,15 bar.
 
 
Multimediacontent actiefMultimediacontent niet actief